Skip to main content

Grup d'innovació docent consolidat Lletra de dona / LLETRAD 2022 (GINDOC-UB/155)

Data de inici
01/01/2022
Data de finalització
31/12/2024
Referència
GINDOC-UB/155
Institució
Universitat de Barcelona
Programa
Recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge (RIMDA)
Grups d'innovació docent
IP
Mariela Fargas Peñarrocha
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Cristina Alsina
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Rodrigo Andrés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Francesco Ardolino
(Universitat de Barcelona)
-
Clarisa Danaé Fonseca Azuara
Universitat de Barcelona
-
À. Lorena Fuster
(Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC, Universitat de Barcelona)
-
Josefina Goberna Tricas
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Helena González Fernández
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
María Xesús Lama López
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Elena Losada Soler
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Myriam Mallart Brussosa
(Universitat de Barcelona)
-
Joana Masó
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Mònica Rius Piniés
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Marta Segarra
(LEGS-CNRS / ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Cielo Zaidenwerg
(Universitat de Barcelona)
Personal en formació predoctoral
Arturo Corujo
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Sara Soler i Arjona
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
-
Andrea Villar del Valle
(ADHUC-Universitat de Barcelona)
Personal col·laborador
Katarzyna Paszkiewicz
(ADHUC-Universitat de les Illes Balears)
Georgina G. Rabassó
(ADHUC-Fundació Bosch i Gimpera)
Andrea Ruthven
(ADHUC-Universitat de les Illes Balears)
Dolores Resano
(University College Dublin)
María Teresa Vera Rojas
(ADHUC-Universitat de les Illes Balears)
Resum

 Grup docent creat al 2004 per desenvolupar, aplicar i millorar eines de lectura crítica des dels estudis de gènere aplicables a textos literaris i filosòfics en el marc de l’avaluació continuada, que es poden fer extensives a altres titulacions d’Humanitats, tant al grau com al màster. Té també una vessant professionalitzadora. En l’actualitat està format per PDI de tres facultats (Filologia, Filosofia, i Geografia i Història) però és potencialment ampliable pel que fa als dominis lingüístics i les facultats. Ha tingut de manera continuada projectes finançats de les convocatòries REDICE des del 2008 fins al 2013.

 

Objectius de l'activitat del grup

  • Desenvolupar eines relacionades amb les competències de gènere.
  • Desenvolupar equips docents per a la implementació de projectes i accions d'innovació.
  • Incentivar l'aprenentatge en entorns virtuals.
  • Fomentar l'aprenentatge professionalitzador.
  • Implementar nous instruments  d'avaluació

 

Proposta d'actuacions d'innovació docent previstes que se'n deriven

  • Elaboració de nous projectes d'innovació docent en el marc PMID i, si escau, publicacions derivades.
  • Tallers interdisciplinaris per a alumnat sobre com es fa la ressenya i el comentari crítics. Aquests tallers tindran en compte el nivell formatiu (grau o màster), la tipologia de textos (narrativa, assaig, poesia, història, filosofia…) i la metodologia (quin enfocament teòric aplicar en l’anàlisi).
  • Creació de noves aplicacions en l’avaluació continuada de les eines desenvolupades pel GID Lletra de Dona adaptades a diferents assignatures.
  • Aplicació professionalitzadora: revisió amb l’alumnat, tria i publicació en web d’una selecció de ressenyes crítiques a Lletra de Dona.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5771