Skip to main content

Meritxell Plana, menció del III Premi Rosalind Franklin a TFM amb perspectiva de gènere

Meritxell Plana
Guardó

Meritxell Plana, autora del TFM titulat "Maternidad y monstruosidad en Marvel: los casos de Viuda Negra, Mística y Jessica Jones", ha estat guardonada amb una menció del III Premi Rosalind Franklin, de la Universitat de Barcelona, al millor treball amb perspectiva de gènere. En el seu estudi analitza com evoluciona la concepció de la maternitat a la representació de les superheroïnes i com, paradoxalment, Jessica Jones podrà ser mare i assolir una posició de reconeixement dintre de les seves estructures de poder que l'han creat precisament per l'exercici de la violència.

El TFM ha estat tutoritzat per Andrea Ruthven (ADHUC-Universitat de les Illes Balears) i Helena González Fernández (ADHUC—Universitat de Barcelona) dins del Màster en Construcció d'Identitats i Representacions Culturals (CRIC) de la Universitat de Barcelona.