Skip to main content

Narrar l’atrocitat: violència racial i els límits de la representació a l’obra de Ta-Nehisi Coates

Lectura de tesi doctoral

Dilluns 21 de novembre de 2022 a les 18h

Via Teams
Cal inscriure-s'hi amb antelació de 48 hores al correu: lauravara@ub.edu

Eva Puyuelo Ureña, que va ser investigadora predoctoral a ADHUC, defensarà la tesi doctoral titulada Bearing Witness to Atrocity: Racial Violence and the Limits of Representation in Ta-Nehisi Coates’s Works, co-dirigida pel Dr. Rodrigo Andrés (ADHUC-Universitat de Barcelona) i la Dra. Cristina Alsina Rísquez (ADHUC-Universitat de Barcelona). La tesi s’aproxima a l’obra del columnista afroamericà Ta-Nehisi Coates per explorar fins a quin punt la representació de la violència, en concret de la violència racial, pot constituir un acte violent per si mateix. La publicació del seu guardonat segon llibre de memòries Between the World and Me va provocar un allau de crítiques. D’una banda, alguns dels seus lectors van admirar la retòrica de Coates i van postular que la seva manera d’afrontar la lluita racial podia arribar a salvar una generació sencera. Tot i això, molts dels seus crítics van qüestionar la legitimitat dels seus arguments i van criticar no només la seva visió pessimista de veure el món, sinó també la seva esbiaixada aproximació a la violència racial. Seguint aquestes idees, aquesta tesi estudia l’obra de Ta-Nehisi Coates per valorar fins a quin punt la representació de la violència en general, i de la violència racial en particular, són actes violents, i pretén donar resposta a tres preguntes principals. Amb quina finalitat es representa la violència racial, i què implica la seva representació? Existeix una manera ètica de narrar la violència? Es pot representar la violència sense generar més violència?

Acte públic a través de Teams. Cal inscriure-s'hi amb antelació de 48 hores al correu: lauravara@ub.edu.