Skip to main content

Cristina Alsina Rísquez

Universitat de Barcelona
Estudis Nord-americans, Dept. de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos
alsina@ub.edu

IP del projecte d' investigació (Des)allotjament: habitatges, materialitat i subjectivitat a la literatura dels Estats Units

Cristina ALSINA RÍSQUEZ és professora agregada Serra Húnter de literatura dels Estats Units a la Universitat de Barcelona,  investigadora d’ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere i Sexualitat i investigadora principal del projecte "(Des)allotjament: habitatges, materialitat i subjectivitat a la literatura dels Estats Units" (PID2020-115172GB-I00) del MINECO. La seva àrea d’especialització principal és la literatura dels Estats Units del segle XX i, en particular, la literatura de la guerra de Vietnam i l’obra de Willa Cather.  A l’actualitat, co-dirigeix la revista Lectora: Revista de Dones i Textualitat i és membre de la junta directiva de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) i EAAS (European Association for American Studies).

Àmbits de recerca

Literatura dels Estats Units del segle XX i contemporànea; Literatura de la guerra de Vietnam; Willa Cather; Estudis domèstics

Text informat per la investigadora
20/02/2018

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat: investigadora / researcher ( 16/06/2016 -)

Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora / researcher ( 2003 -)

Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona: investigadora / researcher ( - 15/06/2016)

Lectora: revista de dones i textualitat: codirectora / co-director (2011 - 2022)