Skip to main content

A Saia digitalitza la revista "Xénero humano" i una nova época de "Andaina"

Hemeroteca de revistes feministes i LGTBIQ+

L'hemeroteca digital A Saia: publicacións feministas galegas e LGTBIQ+ digitalitza una nova època de la influent revista feminista Andaina (2009-2013) i la col·lecció completa de Xénero humano: caderno de igualdade, una publicació institucional de l'Ajuntament d'Ourense, que presta particular atenció a la memòria de les dones.

L'edició digital ha estat coordinada per Helena González Fernández (ADHUC-Universitat de Barcelona) i Mariám Mariño Costales (Consello da Cultura Galega) dins la col·lecció "A Saia: publicacións periódicas feministas i LGTBIQ+" i és un resultat del GRC Creació i pensament de les dones (2021 SGR 01097).