Skip to main content

Publicació en obert de la base de dades GenViPReF - Gènere, violència i representació. Els textos de creació en la premsa femenina peninsular (1848-1918)

Publicació

El projecte GenViPreF - Gènere, violència i representació. Els textos de creació en la premsa femenina peninsular (1848-1918) (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación - MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033) acaba de publicar en obert la seva base de dades perquè pugui ser consultada per qualsevol persona interessada. L'equip internacional del projecte treballa actualment en la codificació dels diferents tipus de violència de gènere inclosos als textos d'autoria femenina publicats en les primeres revistes dirigides a les dones a l'àmbit cultural ibèric entre els anys 1848 i 1918. La base de dades permet realitzar cerques filtrant per termes clau, publicacions i autores. El treball que s'està realitzant busca, d'una banda, donar veu a les escriptores, moltes d'elles gairebé desconegudes, que van desafiar les normes socials de l'època començant a publicar els seus treballs a l'emergent premsa escrita i, per una altra, estudiar les diferents formes de violència de gènere representades així com els seus mecanismes de normalització. L'enllaç per accedir a la base de dades és el següent: www.ub.edu/genvipref/

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5870