Skip to main content

María Xesús Lama López

Universitat de Barcelona
Estudis Gallecs i Portuguesos, Dept. de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos
lama@ub.edu
CV Resumo en galego (87.25 KB)

IP del projecte de recerca Gènere, violència i representació. Els textos de creació en la premsa femenina peninsular (1848-1918)

María Xesús LAMA LÓPEZ és professora titular d'Estudis Gallecs i Portuguesos a la Universitat de Barcelona i investigadora de ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere i Sexualitat. La seva recerca es centra en la literatura gallega contemporània amb especial atenció a la perspectiva de gènere, la literatura del Rexurdimento i la configuració d’un imaginari nacional, literatura de l’emigració i l’exili i les dones a la novel·la criminal. Ha rebut el Premio Nacional de Ensaio 2018 per la seva biografía de Rosalía de Castro. Forma part del projecte “La historiografía literaria en la España de los siglos XIX y XX (castellano, catalán, euskera y gallego)” i és codirectora de la revista Abriu. Estudis de textualitat de Brasil, Galicia i Portugal.

Text informat per la investigadora

ADHUC—Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat / Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures: investigadora / researcher (16/06/2016 -)

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5051