Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

Notificació i Gestió d'Incidències

  Extracte del Document de Seguretat de la Comissió de Seguretat de la LOPD de la Universitat de Barcelona, vigent des de 1 de juliol de 2013

Procediments de notificació d'incidències

 

El procediment per a la notificació d'una incidència per part d'un usuari és el següent:

a) Ha d'anar a la web d'Informàtica i Comunicacions UB o a la intranet corporativa.

b) Ha d'identificar-se per mitjà d'Autenticació UB (tothom de la UB té un usuari configurat amb identificador i contrasenya).

c) Ha d'assenyalar el tipus d'incidència en un desplegable on figuren set àrees o conjunts d'incidències (avaries, correu, espai personal, sol·licitud, telefonia, desconegut i xarxa), on alguna està específicament relacionada amb incidències de seguretat de dades tot i que no es té en compte per a la gestió.

d) A partir de l'àrea afectada es ressegueix un procés o un altre; és a dir, en funció de si la incidència afecta al hardware (PC, impressora, escàner, etc.) o problemes amb el software o la telefonia, etc. es procedeix a l'especificació del sistema o sistemes afectats per la incidència.

e) Especificar la informació necessària, per mitjà d'un camp lliure, on la persona que realitza la notificació pot escriure el que cregui convenient respecte de l'incidència.

f) S'ha de verificar la informació introduïda i enviar la incidència a l'aplicació PAU, que automàticament obre entrada al registre i genera un correu electrònic.

 

El procediment per a la comunicació d'una incidència per part d'una altra instància (IRIS-CERT, etc) és el següent:

a) La notificació s'acostuma a efectuar telefònicament o per correu electrònic.

b) En ambdós casos, l'operador introduirà la incidència al sistema.

 

 

Procediment per a la gestió d'incidències

 

El mecanisme de gestió de les incidències per part del PAU consisteix en rebre la notificació i resoldre la incidència, ja sigui el mateix PAU, o escalant-la a proveïdors externs, especialment en incidències de hardware. Aquest escalat es realitza a l'empresa adjudicatària del servei. Totes les actuacions necessàries per a poder resoldre la incidència (hagin estat efectuades pel PAU o no, ja que l'empresa adjudicatàtria té accés al registre per mitjà d'una VPN a una sessió d'escriptori remot al sistema del Servei PAU) són anotades al registre de l'aplicació PAU juntament amb el dia en que es va efectuar. L'usuari s'informarà de les actuacions relatives a la incidència durant el procés de gestió emprant la mateixa aplicació. La Direcció TIC té informes periòdics dels incidents, i l'empresa adjudicatària organitza reunions mensuals per a tractar els incidents considerats crítics o molt crítics, d'aquestes se'n fa resum i acta. En funció de la gravetat de l'incident és comunica als responsables corresponents.

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018