Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Informàtica i Comunicacions UB Imatge de diagramació
  Contacta Inici ICUB UB  
Imatge de diagramació
NORMATIVA DE LES TIC A LA UB
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions del servei
Normatives d'ús
Procediments de seguretat

Legislació TIC

 

 

 

Icona d'informació

Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Gestió de Serveis

Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)

Travessera de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 16 87
gserveis.tic@ub.edu

 

 

Normativa d'ús respecte a les còpies de seguretat

 

1. La UB té l'obligació de proporcionar informació als destinataris autoritzats i preservar els registres d’accés.

2. Pel que fa a la política de còpies de seguretat distingim entre:

 

  • Política de còpies de seguretat en servidors: La informació dipositada en els servidors institucionals tindran un sistema de còpies de seguretat pactat i els usuaris poden fer-ne ús per dipositar la informació valuosa. Si un usuari desitja recuperar algun fitxer esborrat del sistema d'emmagatzematge en xarxa, el comunicarà a l'ATIC.

 

  • Política de còpies de seguretat en equips personals: És  responsabilitat de l’usuari mantenir  les seves còpies de seguretat dels seus equips personals. Si un usuari està autoritzat per a emmagatzemar informació en local (per exemple, en el disc dur del PC assignat), haurà de tenir en compte que és responsable de realitzar les còpies de seguretat.

 

3. Els usuaris són responsables de l'exactitud, la disponibilitat i l'accessibilitat de la informació emmagatzemada electrònicament en els ordinadors i en els recursos d'emmagatzemat locals o compartits on es guarda, processa i transmet aquesta informació.

4. Els usuaris han de prendre mesures raonables per protegir els recursos de TIC de modificacions, divulgació i destrucció no autoritzades. Les dades i el programari han de ser protegits, independentment de la ubicació o el mitjà d’emmagatzematge. El nivell de protecció haurà de ser d'acord amb el risc d'exposició i amb la importància de la informació i dels recursos de TIC.

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Gestió de Serveis TIC
Última actualització o validació:08.06.2018