IA

Els reptes ètics d'investigar la IA

Concepción Rodríguez-Parada
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)


Recomendaciones éticas para la investigación en inteligencia artificial (2023). Comité Español de Ética de la Investigación. Madrid: Secretaría del Comité. 7 pàg. Disponible a: <https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/cedef913-3842-4f9.... [Consulta: 16/06/2024].


Complint amb les funcions que li atorga la Llei 17/2022, de 5 de setembre,  el Comité Español de Ética de la Investigación (CEEI), adscrit al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, a la reunió plenària del 22 de novembre de 2023, va aprovar l’informe Recomendaciones éticas para la investigación en inteligencia artificial que es va donar a conèixer el mes d’abril passat, l’objectiu del qual és precisar la responsabilitat dels investigadors, i de les institucions per a les quals treballen, pel que fa a la recerca en intel·ligència artificial (IA). Per tant, les recomanacions no en consideren l’ús que se’n fa en els diferents àmbits de coneixement ni tampoc de l’activitat humana, que constaten consolidat, sinó que reconeixen que «la ética en la investigación en IA debería ser la piedra angular de la innovación y el desarrollo tecnológico responsables» (p. 2). Aspecte, però, que ha rebut poca atenció fins ara. Les Recomendaciones volen contribuir a omplir aquest buit.

Explorant horitzons: l’impacte de la intel·ligència artificial en la indústria editorial

Carlos Lopezosa
Investigador postdoctoral
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)


People plus machines: the role of artificial intelligence in publishing (2020). [By] Frontier Economics. [London]: Publishers Association. 65 p. Disponible a: <https://www.publishers.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/People-plus-machines-The-role-of-Artificial-Intelligence-in-Publishing_FINAL.pdf>. [Consulta: 02/01/2024].


Després de l’auge que ha tingut la intel·ligència artificial (IA) durant el 2023, creiem essencial parlar sobre People plus machines: the role of artificial intelligence in publishing, un informe publicat el 2020 sobre l’impacte de la IA en la indústria editorial, encarregat per l’Associació d’Editors del Regne Unit a Frontier Economics.

Es tracta d’una contribució molt significativa sobre la intel·ligència artificial, que adquireix, avui, més sentit que mai, principalment perquè representa una de les primeres anàlisis sistemàtiques sobre el seu efecte en el sector editorial.

Subscriure a RSS - IA