Teresa Mañà

Etnografia digital: lectors joves i iPad

Teresa Mañà
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


Programa Territorio Ebook, 2012. Ebook -18: Los lectores niños y jóvenes y los libros electrónicos (2012). Peñaranda de Bacamonte: Centro de Desarrollo Sociocultural. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2012. Disponible a: <http://www.territorioebook.com/recursos/vozelectores/menos18/informe_lectores_menos_18.pdf>. [Consulta: 18 març 2013].

student_ipad_school - 025

L'informe titulat "Los lectores niños y jóvenes y los libros electrónicos" de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez és el segon lliurament del programa Territorio Ebook impulsat per aquesta fundació en els seus centres de Salamanca i Peñaranda de Bracamonte. El programa té per objectiu estudiar el comportament lector de públics de diferents edats amb aparells de lectura electrònics1. En aquest cas, la mostra d'estudi eren joves entre 9 i 18 anys, tots ells socis actius d'una biblioteca, i l'aparell de lectura, un iPad.

L'informe publicat conté dues investigacions diferents. La primera és una investigació (p. 13-37) sobre l'ús i l'apropiació de l'iPad en lectors de 9 a 18 anys. Segueix una segona investigació (p. 45-84) que mesura l'impacte de les activitats de dinamització lectora sobre la comprensió lectora, en aquest cas, amb un grup mostra de nois de 9 a 13 anys. I, en tercer lloc, (p. 87-96) s'hi suma una reflexió final de Juan Mata que abunda en els temes i conclusions de l'estudi. Tanquen l'informe uns escassos però interessants annexos que recullen respostes dels lectors i una bibliografia selectiva sobre lectura digital.

Sense fronteres d'edat

Teresa Mañà
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona
 

Ebook 55+: los lectores mayores de 55 años y los libros electrónicos (2011). Territorio Ebook. Coordinador del proyecto Ebook 55+, Florencia Corrionero, María Antonia Moreno. Peñaranda de Bracamonte: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Centro de Desarrollo Sociocultural. 55 p. (La voz de los e-lectores). <http://www.territorioebook.com/recursos/vozelectores/55/Informe_lectores.... [Consulta: 13/07/2011].


La Fundación Germán Sánchez Ruipérez manté, entre les seves línies de treball, una línia anomenada Territorio ebook, en què s'investiga sobre les relacions entre diferents segments de públics i la lectura en suport electrònic. Recentment, Luís González, director general adjunt de la Fundación, ha explicat aquest projecte a la nostra revista1.

Aquest informe que comentem recull els resultats de dues investigacions realitzades en el marc d'aquest projecte Territorio ebook amb lectors d'edat superior al 55 anys. Les dues investigacions es van fer utilitzant els mateixos grups de mostra i de manera simultània, però amb dos objectius diferents d'estudi: una explorava l'ús del suport digital per a la lectura d'una novel.la i l'altra analitzava la incidència dels tallers de lectura en la comprensió lectora d'aquesta mateixa novel·la.

La lectura vista per uns altres ulls

Teresa Mañà
Departament de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona

Entre les activitats que ha posat en marxa el Observatorio del Libro y la lectura del Ministerio de Cultura es troba aquest estudi sobre els hàbits lectors d'un sector de la població cada cop més nombrós.

Es tracta d'un estudi qualitatiu sobre una mostra no especificada de quatre nacionalitats amb presència majoritària en el districte de Arganzuela (Madrid) on properament s'instal·larà una seu de la FGSR.  L'estudi, elaborat a partir d'entrevistes individuals i grupals a col·lectius d'Europa del Est (Romania, Bulgària, Ucraïna), Xina, Iberoamèrica (Equador, Perú, Bolívia, Colòmbia) i  Marroc va tenir en compte, també, la segmentació  home/dona; adult/nen; lector/no lector. L'objectiu primordial de l'estudi era disposar d'informació sobre el comportament lector o no lector del col·lectiu d'immigrants i, en concret, volia conèixer quatre aspectes: quin significat atribueixen a la lectura, les motivacions que els porten a llegir, les idees « preconcebudes » vinculades a la lectura i els elements que inhibeixen la pràctica de la lectura. L'informe de la investigació, no gaire extens, s'inicia amb uns capítols sobre les variables psicològiques i ¡socioeconòmiqes dels col·lectius, als quals segueixen els resultats obtinguts, complexos i dificilment concloents ja que que les característiques socioculturals i de comportament de cada grup són molt diferents.

Subscriure a RSS - Teresa Mañà