Kids & family reading report. No hi ha res de nou sota la capa del sol

Versión para impresiónVersión para impresión

Marta Cava
Bibliotecària
Institut Premià de Mar


Kids & family reading report: finding their story (2019). 7th ed. [New York]: Scholastic. 36 p. Disponible a: <https://www.scholastic.com/content/dam/KFRR/Downloads/KFRReport_Finding%20Their%20Story.pdf >. [Consulta: 21/11/2022].


Scholastic és una (macro)editorial dedicada al món escolar i del llibre infantil i juvenil als Estats Units d’Amèrica i també en altres països anglosaxons; en el seu catàleg s’hi poden trobar grans èxits de la literatura infantil i juvenil com Harry Potter o Els jocs de la fam. A més de la seva tasca editorial, periòdicament elaboren l’informe Kids & family reading report, un estudi realitzat a famílies americanes en el qual s’analitzen diversos aspectes sobre els hàbits i tendències lectores entre infants i joves de 6 a 17 anys.

Després d'una salutació protocol·lària del president de Scholastic a la setena edició d'aquest estudi, ens trobem amb un resum dels punts i dades clau de l'estudi i, seguidament, es comencen a desglossar tots els punts pels quals es va preguntar als infants, joves i famílies participants.

Sobre els resultats de l’enquesta, s’hi poden llegir els resultats de manera completa i desenvolupada, sempre acompanyats de gràfics molt il·lustratius. Sobre la informació que aporta l’informe, hi ha moltes dades que no són innovadores, d’altres que són molt «locals» i d’altres que són interessants de conèixer. Aquí deixem destacats alguns aspectes clau que val la pena ressaltar:

 • Durant les set edicions d’aquest estudi no s’han trobat canvis molt rellevants al llarg dels anys, però sí que cal destacar que s’ha notat com ha baixat el nombre de lectors freqüents (aquells que gairebé llegeixen cada dia) i ha pujat el dels lectors molt poc freqüents (que llegeixen un cop per setmana).
   
 • Ha baixat el tant per cent d’infants i joves que declaren que els agrada molt llegir, tot i que encara són majoria (58 %).
   
 • Una jove declara que «li agrada llegir, però no té temps per dedicar a la lectura».
   
 • Continua havent-hi més lectores que lectors.
   
 • La baixada de lectors i del temps de dedicació a la lectura es comença a notar a partir dels 9 anys.
   
 • Els infants i joves declaren que els llibres que més els interessen són els que els fan riure.
   
 • Ha incrementat la quantitat de famílies que pensen que els llibres han de fer pensar, però també gaudir i que també estan d’acord que la lectura és una bona manera d’entendre el món i els diferents punts de vista.
   
 • S’ha de destacar un fet curiós: tant infants com joves i famílies declaren que volen històries on els protagonistes siguin diversos (sense concretar si en aspectes culturals, sexuals, etc.). Això no obstant, quan es pregunta de forma més concreta si volen o busquen llibres amb personatges que compleixin característiques específiques (diversitat cultural, sexual, religiosa, d’origen, discapacitats, etc.) el tant per cent de respostes a favor baixa moltíssim.
   
 • Les famílies afroamericanes i llatines són les que més reclamen que les històries que llegeixen els seus fills siguin més diverses.
   
 • La novel·la encara és el format més demanat i llegit, però el pes del còmic està augmentant.
   
 • El 89 % dels infants afirma que els seus llibres preferits són els que han triat llegir ells.

Abans d’acabar, mereix un punt i a part les dades relatives a les biblioteques escolars. Tenint en compte que els Estats Units d’Amèrica és un dels països amb més centres amb biblioteca, llegim a l’estudi que el 70 % dels infants i joves enquestats declaren que tenen una biblioteca al seu centre, i que el 56 % declara que la biblioteca té prou llibres del seu interès. Això no obstant, també ens expliquen com el nombre de bibliotecaris a càrrec de les biblioteques està descendint, especialment a Primària: només el 62 % dels centres tenen com a mínim una bibliotecària a temps complet al centre. I el document no oblida un aspecte que s’ha reivindicat mil vegades: tenir una biblioteca amb una bibliotecària especialista a càrrec augmenta els índexs de lectura entre tot l’alumnat del centre.

Finalment, s’inclouen dos apèndixs: el primer, sobre la metodologia emprada a l’hora de realitzar les enquestes i altres dades d’interès com la quantitat de persones enquestades, el temps de duració de l’enquesta, qüestions que es van tenir en compte, etc. El segon, per altra banda, inclou les dades demogràfiques de tots els participants (edats, orígens, situacions familiars, ingressos, etc.).

No seria un document de lectura obligatòria, però sí que és necessari per refrescar alguns aspectes i conèixer punts concrets que poden ser de l’interès de molta gent que es dedica al món de la promoció lectora amb infants i joves. Sempre està bé conèixer de primera mà quins són els seus interessos i la visió que tenen les famílies de la lectura, però d’un temps ençà sembla que mirem sempre les mateixes preguntes i els mateixos resultats, tenim molta «literatura» sobre la lectura i molt poques propostes d’acció. I potser ara caldria començar a passar a l’acció.

© Imatge d'Anja a Pixabay