I a tu, creus que et beneficia la biblioteca pública?

Versión para impresiónVersión para impresión

Rosa Togores Martínez
Direcció d'Estudis i Prospectiva. Diputació de Barcelona

Sílvia Rabat Fàbregas
Gerència de Serveis de Biblioteques. Diputació de Barcelona


State Library of Queensland (2012). The Library Dividend. SUMMARY Report. A guide to the socio-economic value of Queensland's public libraries. September 2012. <http://www.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/226143/the-library-dividend-summary-report.pdf>. [Consulta: 6 març 2013].

Molt probablement, a dia d'avui, pràcticament ningú gosaria dir que les biblioteques públiques no són part essencial del territori en el que s'ubiquen. Aquestes, al desenvolupar les seves funcions en àmbits tant diversos i fonamentals com són la vida social, econòmica, cultural o educativa d'una comunitat s'han configurat, progressivament, com un dels centres de referència de la vida cultural i social de les societats actuals.
 
Ara bé, en què es concreta la contribució de la biblioteca pública al seu entorn? Què li reporta a la ciutadania la seva presència i acció? És al intentar respondre a aquestes preguntes quan ens trobem amb un problema: com ho mesurem?. I és que determinar en quina mesura les biblioteques públiques generen uns beneficis en el seu entorn es configura, a dia d'avui, com un camp d'investigació escassament desenvolupat però prioritari per encarar els reptes i necessitats d'un context en transformació.
 
D'acord amb aquest repte, fer visible el valor generat per les biblioteques públiques a la societat i els beneficis que aporten tant a nivell individual com comunitari és l'objectiu de l'estudi The library dividend: a guide to the socio-economic value of Queensland's public libraries. En aquest sentit, la investigació encarregada per la Biblioteca Estatal de Queensland (Austràlia) i presentada al setembre de 2012, ha permès demostrar i quantificar el valor que aquestes han generat en la seva comunitat entre els anys 2010 i 2011. Així i com a principal resultat, s'ha quantificat el retorn a la inversió realitzada pel govern estatal i local, fent palès que per cada $ 1 invertit a les biblioteques públiques de Queensland, aquestes han generat un valor de $ 2,30 a la comunitat.
 
Si entrem en detall, l'estudi, elaborat per l'organització independent SGS Economics & Planning, es basa en l'anàlisi de 7 biblioteques públiques de diferents regions de l'estat de Queensland, amb perfils demogràfics diversificats. Així, i a partir d'un treball multidisciplinar en el que han participat investigadors, economistes, professionals de la biblioteca i escriptors, s'ha fet un anàlisi de cost-benefici dels diversos serveis oferts per les biblioteques a partir de paràmetres econòmics, socials i mediambientals associats a aquests equipaments públics.
 
D'aquesta forma es van realitzar prop de 5.000 enquestes a usuaris de les biblioteques i 1.100 a habitants de Queensland no usuaris per tal d'estimar els beneficis que, segons el seu parer, generaven les biblioteques en el seu entorn. Així, es van formular 3 preguntes dirigides a atorgar, a partir de la percepció de la ciutadania, un valor econòmic al benefici generat per les biblioteques:
 
 
Un cop quantificat monetàriament els diversos beneficis i comparat amb els costos vinculats a la biblioteca i als seus serveis, els resultats de l'estudi van posar en evidència com la inversió realitzada es veu clarament compensada pel benefici que la biblioteca reporta a la comunitat. Així, per cada $ 1 invertit pel govern estatal i local a les biblioteques públiques de Queensland, aquestes generen un valor de $ 2,30 a la comunitat en la que s'ubiquen.
 
Altrament a partir de l'estudi, s'han aportat evidències sobre la contribució de les biblioteques al desenvolupament regional, educatiu, artístic i sanitari de la comunitat, a la millora en el benestar social o inclús en la generació d'activitat econòmica:
  • • Les biblioteques estudiades han contribuït a crear més de 3.100 llocs de treball, $ 614m en salaris i $ 295m en producte interior brut per l'Estat de Queensland.
  • • Segons la percepció de la ciutadania la biblioteca pública contribueix directament a millorar l'educació i el desenvolupament professional de les persones, afavoreix l'estalvi ambiental com a resultat del servei de préstec de documents i és un espai de trobada essencial per a la interacció social i per a la reunió de la comunitat.

El valor d'aquest estudi recau, doncs, tant en la seva capacitat per fer tangibles els beneficis generats des de les biblioteques públiques com en proporcionar als directors de qualsevol biblioteca pública al món la metodologia i les eines necessàries per, en cas d'existir la voluntat, obtenir aquelles dades, quantificables i defensables, que permetin mesurar i visualitzar l'impacte dels beneficis generats per la seva biblioteca pública.

D'aquesta forma, quan es fa més necessària que mai la millora de l'eficàcia i eficiència dels serveis públics, i entre aquests, dels serveis bibliotecaris, estudis com aquest o com els proposats recentment per Huysmans i Oomes (2012) o Berryman (2005), aporten aquelles evidències necessàries per entendre la importància d'aquest servei públic i per conèixer l'abast real dels beneficis que pot generar en l'individu i la seva comunitat.
 

Bibliografia:
 
State Library of Queensland, 2012. The Library Dividend: A guide to the socio-economic value of Queensland's Public Libraries.
<http://www.plconnect.slq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/226143/the-library-dividend-summary-report.pdf> [Consulta: 11/02/2013].
 
Huysmans, F., Oomes, M., 2012. Measuring the public library's societal value: a methodological research program. Presented at the IFLA, Session 76 – crisis? What crisis? The use of statistics and data for libraries at a turning point- statistics and evaluation, Helsinki.
<http://conference.ifla.org/past/ifla78/76-huysmans-en.pdf>. [Consulta 11/02/2013].
 
Berryman, J., State Library of New South Wales, State Library of New South Wales. Public Library Network Research Committee, 2005. Sustaining communities [electronic resource]: measuring the value of public libraries: phase one: a review of research approaches / prepared by Jennifer Berryman, State Library of NSW for the Public Library Network Research Committee, PANDORA electronic collection. State Library of New South Wales, [Sydney, N.S.W.] <http://www.sl.nsw.gov.au/services/public_libraries/docs/sustainingcommunities.pdf> [Consulta 11/02/2013].