La UB Business School ha dut a terme un estudi sobre l’estat actual de la mobilitat urbana, centrat en l’impacte del taxi com a transport privat. L’estudi destaca la creixent rellevància de la mobilitat urbana en el context de la globalització i la competència, així com el creixent interès per estudiar l’impacte de les opcions de taxi en les preferències dels consumidors.

«Taxi and urban mobility studies: A bibliometric analysis», publicat a la revista Transport Policy Journal pels investigadors David Alaminos, Emilio Vizuete i el doctorand en Empresa Miguel Guillén, analitza 6.687 articles de recerca publicats entre els anys 1967 i 2021. L’estudi confirma el gran potencial de la recerca en mobilitat urbana i la importància de les opcions de taxi com a dimensió del dinamisme d’aquesta mobilitat. La recerca també identifica l’existència d’una línia de recerca relacionada amb els vehicles elèctrics i autònoms, el desenvolupament sostenible i l’optimització de la mobilitat urbana.

L’anàlisi bibliomètrica ha detectat els autors més reconeguts, els països amb el percentatge més elevat de producció científica, les citacions més destacades, les revistes més influents i la coocurrència de paraules clau. Els resultats proporcionen informació valuosa per a futures recerques sobre mobilitat urbana, incloent-hi temes com ara el ride-sourcing, el ride-pooling, el ride-sharing i d’altres.

Ha quedat palès que la mobilitat és una qüestió rellevant per a totes les ciutats del planeta i genera un gran interès en les revistes més prestigioses. A més, les conclusions d’aquest estudi confirmen la necessitat de fer més recerca en aquest camp i posen de relleu la importància de comprendre l’impacte de les opcions de taxi en la mobilitat urbana i les preferències dels consumidors.

Els autors de l’estudi esperen que la seva recerca inspiri altres acadèmics a explorar noves dimensions de la mobilitat urbana i a avançar encara més en el desenvolupament de sistemes de transport sostenibles i eficients.