La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona té la reputació de ser una de les millors de l’àrea de les Ciències Socials i Administració. Un cop més, la classificació internacional QS World University Rankings by Subject 2019 ha confirmat aquesta posició destacada. En concret, la UB se situa entre les cinc millors universitats espanyoles dins d’aquesta àrea del coneixement.

L’àrea de les Ciències Socials i Administració engloba matèries com la Comptabilitat i Finances, Economia i Econometria, Sociologia, i Estadística i Investigació Operativa, en què la UB destaca com una de les cinc millors universitats espanyoles, així com Empresa i Administració, especialització en què ocupa una posició entre les deu millors.

La Facultat d’Economia i Empresa ocupa la posició 62a a escala europea dins de l’àrea de les Ciències Socials i Administració i la 152a al món.

El QS World University Rankings by Subject fa una classificació de les millors universitat en 48 matèries. El ranking pretén ajudar els futurs estudiants a identificar els millors centres en cada una de les disciplines en resposta a la gran demanda de classificacions per matèries.

Cadascun dels rankings es crea agregant els resultats de les enquestes a acadèmics i empresaris sobre la reputació internacional de les universitats, i indicadors sobre l’impacte de la investigació extrets de la base de dades Scopus d’Elsevier. Aquestes dades es combinen per obtenir els resultats de cadascun dels rankings, que es ponderen per adaptar-se a cada disciplina.