La investigadora de la UB Business School Esther Hormiga ha realitzat un estudi que aprofundeix en com les habilitats i les capacitats dels líders empresarials influeixen en les petites i mitjanes empreses (PIME) del sector turístic, en constant evolució. Aquesta investigació destaca el paper crucial que tenen les competències de sostenibilitat dels líders a l’hora de marcar el rumb d’aquestes empreses.

L’estudi titulat “Leaders’ sustainability competences and small and medium-sized enterprises outcomes: The role of social entrepreneurial orientation“, del qual és coautora la Dra. Hormiga i publicat a la revista Sustainable Development Journal, dona llum sobre el fet que les empreses d’èxit necessiten líders que posseeixin un conjunt d’habilitats específiques. Aquestes habilitats els permeten no només prosperar, sinó també competir eficaçment al complex panorama empresarial actual.

Per garantir la fiabilitat de les seves conclusions, els investigadors van utilitzar tècniques avançades com les anàlisis factorials exploratòries i confirmatòries per validar les seves escales de mesurament. També van fer servir models d’equacions estructurals per comprendre millor les relacions causa-efecte del seu model.

Els resultats de l’estudi són força aclaridors. Revelen que les competències de sostenibilitat tenen un impacte positiu a l’orientació empresarial i social d’una empresa. En termes més senzills, això significa que quan els líders tenen aquestes competències, milloren significativament els resultats econòmics i socials de les PIME. En particular, aquestes competències també tenen un paper clau a l’hora d’impulsar innovacions respectuoses amb el medi ambient (innovació verda).

Aquests resultats posen en relleu l’enorme influència de les competències dels líders en la configuració del funcionament de les PIME, sobretot de manera socialment responsable. Per tant, la inversió en programes de formació centrats en competències de desenvolupament sostenible es perfila com una via fonamental per reforçar l’èxit de les PIME en un món empresarial en canvi constant.

Per obtenir més informació sobre la recerca realitzada per la Dra. Esther Hormiga i altres investigadors de la UB Business School, i per explorar els seus perfils i publicacions, visiteu el nostre lloc web.