Ádám Kornél Havas

Ádám Kornél Havas

E-mail
elravaljc@gmail.com

Ádám Havas és becari postdoctoral Marie Curie en la Universitat de Barcelona, Departament de Sociologia (des d'octubre de 2022). Els seus interessos de recerca se situen en la intersecció de la sociologia cultural, els estudis postcolonials i els estudis de música popular. El seu projecte de recerca comparativa finançat per la UE té com a objectiu explorar la política cultural de les diàspores musicals a Europa amb especial èmfasi en els músics d'origen afrolatino, "Black British" i gitano/romaní. Abans d'unir-se al CECUPS, va ser cap de la Divisió de Ciències Socials en Milestone Institute, un col·legi d'estudis avançats amb seu de Budapest per a estudiants de secundària. Va ser president de IASPM-Hongria (2018-2020) i actualment és membre IASPM-AL, de la junta editorial en Jazz Research Journal (Equinox) i Replika. Coedita amb Bruce Johnson un número especial en Popular Music and Society sobre "Jazz Diasporas" i ha coeditat (amb Johnson i David Horn) el Routledge Companion to Diasporic Jazz Studies (forthcoming). En 2022 va publicar The Genesis and Structure of the Hungarian Jazz Diaspora (Routledge). Les seves publicacions han aparegut en Popular Music (CUP), Jazz Research Journal (Equinox), i Jazz Research News, entre altres. En 2019 va rebre el Premi Ferenc Erdei atorgat al jove sociòleg més destacat de l'any a Hongria. Adam és un fervent defensor de l'autonomia acadèmica i d'una perspectiva global sobre les desigualtats estructurals i el canvi social. (Per a més informació sobre el seu treball veure: https://ub.academia.edu/adamhavas)

Ádám Kornél Havas. . Encyclopedia of Popular Music of the World. Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World (forthcoming). London. Bloomsbury. Volume 13.
+
Ádám Kornél Havas. Bruce Johnson. . Special Issue: Jazz Diasporas (forthcoming). Popular Music and Society (forthcoming).
+