Fernán del Val

Fernán del Val

E-mail
fernandelval@gmail.com

Fernán del Val (Madrid, 1982) és professor al departament de Sociologia I de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Doctor en Sociologia per la Universidad Complutense (2014), va ser premi d'investigació per la Fundació SGAE amb el seu projecte de tesi “Rockeros insurgentes, modernos complacientes: juventud, rock y política en España (1975-1985)”. Ha estat investigador postdoctoral a la Universidade do Porto (Portugal), professor de sociologia de la música a la Universidad Alfonso X el Sabio i de sociologia de l'consum a la Universidad de Valladolid. Ha publicat diversos articles i llibres sobre música, política, mitjans de comunicació i joventut a Espanya. Ha estat investigador visitant a Newcastle University, Universidad Pompeu Fabra i Universidad de Barcelona.