María Trinidad Bretones Esteban

María Trinidad Bretones Esteban

Despatx
Torre 2, planta 4, despacho 4102b
Telèfon
934039850
E-mail
mtbretones@ub.edu

Ma. Trinidad Bretones Esteban és Llicenciada en Filosofia (UB, 1985) i postgraduada en Sociologia de les Organitzacions (UB, 1987). En 1997 va obtenir el títol de Doctora en Sociologia (UB, 1997) amb la Tesi 'La comunicació polític-mediàtica i les seves dimensions socials'. A més ha realitzat cursos específics de Ciències Polítiques (UPF,1993).
Les seves principals àrees formatives són la Filosofia i la Sociologia. Dins d'aquesta última disciplina Bretones està especialitzada en Estructura Social, Conflicte social, Sociologia de la Comunicació, Opinió Pública i Comunicació Política i Canvi social.

Ha completat 4 Quinquennis de Docència (Reconeguts i avaluats positivament, Govern Central i Autonòmic). Com a docent s'ha especialitzat en Estructura social, Canvi social i Sociologia de la Comunicació. Actualment, dirigeix el grup de recerca sobre el Conflicte i el Canvi Socials- ICCS: https://webgrec.ub.edu/websgr/cad12345_cat.htm

Investigació

Investigació i experimentació de material didàctic per a la docència de la Filosofia (durada 1987) (Educació secundària i COU). Ajuts a la Recerca. UBAR - Universitat de Barcelona. Investigador / a Principal: Iñaki Etxebarría Aranzábal.
Ciutadania proactiva: Els reptes de la democràcia (durada 2000-03). SPGC - Programa Nacional de Promoció General del Coneixement. DGIE - Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica. Ministeri d'Educació i Ciència. BSO2000-0660. Investigador / a Principal: Salvador Giner de San Julian.
Una nova Societat Civil: Accions col • lectives de masses a l'Espanya postransicional (1982-2002). Durada: 2001-2003. Ajudes a la Investigació de la Fundació Jaume Bofill. Investigador / a Principal: Salvador Aguilar Sole.
Una nova societat civil: accions col • lectives de masses després de la transició (Espanya, 1982-2002). Durada 2003-06.Ministerio de Ciència i Tecnologia. SEC2003-04.988. Investigador / a Principal: Salvador Aguilar Solé.

Docència

Professora de Batxillerat (1985-87): a les assignatures de Filosofia, Ètica i Història
Professora de Diplomatura (1988 - 93): Escola d'Empresarials, en les assignatures de Sociologia de l'Empresa i Estructura social d'Espanya i Catalunya, Escola de Formació del Professorat (1994-95) en les assignatures de Sociologia dels Moviments Socials i Sociologia dels Mitjans de Comunicació de Masses.
Professora de Llicenciatura (1993 fins l'actualitat): Llicenciatura de Sociologia a les assignatures d'Estructura Social de les Societats Avançades (des de 1993 fins 2010) i Sociologia de la Comunicació (des de 1993 fins a 2009) de les quals ha estat, de manera continuada, responsable dels seus respectius Plans Docents i Programes de Docència.
Experiència docent en cursos de Postgrau, Doctorat i Màster:
Professora de Postgrau en Ciència Política (1999-00). Universitat de Barcelona
Professora de Doctorat en Sociologia (de 1998 fins 2007). Universitat de Barcelona. Assignatura: Comunicació Política i Opinió Pública.
Professora en el Màster 'Recerca en Sociologia' (Universitat de Barcelona) a les assignatures de 'Comunicació, cultura i societat de la informació' i 'Estructura i Canvi social' (2007-8 i 2008-9)
Ha dirigit més de vint treballs de recerca en els nivells de Tesina de Llicenciatura, Tesina de Màster i Treballs de investigació de Doctorat (DEA) i ha format part de diferents comissions avaluadores d'aquest tipus d'investigacions.
En l'actualitat dirigeix dues tesis doctorals (als doctorands Daniel Bobadilla i Carlos Andrés Charry) en àmbits d'estudi relacionats amb la sociologia de la comunicació, les noves tecnologies i el canvi social i amb estudis sobre lideratge, moviments socials i processos d'opinió.

María Trinidad Bretones Esteban. Zeller, C. . . Prólogo: La comunicación en las sociedades democráticas. Sistemas mediáticos comparados. Hacer. 11-16.
+

María Trinidad Bretones Esteban. Monzón, C.. . Comunicación y Sociedad. Teoría sociológica moderna. Ariel. 363 - 400.
+