Operadors aritmètics 

Els símbols dels operadors aritmètics s’escriuen en rodona. En les operacions cal deixar un espai en blanc entre els diferents operands.

Exemple correcte a + b = c
x y = z
(a + b) × c = d
34 + 52 = 86
λ 10 nm


Quan els símbols + i precedeixen un nombre, s’escriuen sense espai.

Exemple correcte
+24


Convé observar que, per representar el símbol de la resta o el símbol negatiu, cal utilitzar el guió mitjà.

Productes i quocients

 • Per expressar el producte de nombres o de valors de magnituds, s’usa el punt volat o l’aspa.

  Exemple correcte 32,4 · 24,3 =  787,32
  32,4 × 24,3 = 787,32

  Exemple correcte 4 · 10–3 = 0,004
  4 × 10–3 = 0,004

  Exemple correcte 15 · 7 kg = 105 kg
  15 × 7 kg = 105 kg


  En cas que s’utilitzi el punt per separar decimals, és preferible utilitzar l’aspa com a símbol del producte, en comptes del punt volat, a fi d’evitar confusions.

  Exemple correcte 32.4 × 24.3 = 787.32

  Exemple inadequat 32.4 · 24.3 = 787.32


 • Els productes i quocients de magnituds físiques es poden escriure de diverses maneres. Segons la IUPAC, l’ordre de prioritat és el següent:

  • Productes

   Exemple correcte a b
   ab
   a · b
   a × b


  • Quocients

   Exemple correcte Imatge sense text alternatiu definit


   Cal no emprar més d’una barra (/) en una mateixa expressió, tret que s’utilitzin parèntesis per evitar ambigüitats:

   Exemple correcte (a/b)/c

   Exemple incorrecte a/b/c


 • Els productes i quocients d’unitats es poden escriure de manera similar, excepte que, quan en un producte d’unitats s’omet el signe de multiplicació, cal deixar un espai entre els símbols de les diferents unitats.

  • Productes

   Exemple correcte N m

   Exemple incorrecte Nm

   Exemple correcte N · m

                
  • Quocients

   Exemple correcte Imatge sense text alternatiu definit

   Exemple incorrecte ms-1

Bibliografia
Institut d’Estudis Catalans. Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics. La simbologia i la formulació en els textos científics. [en línia]. <http://criteria.espais.iec.cat/files/2017/02/3-2-1_Simbologia-i-formulaci%C3%B3-en-textos-cient%C3%ADfics_05.pdf> [Consulta: 09 maig 2017].

Bureau International des Poids et Mesures. Le Système international d’unités (SI) [en línia]. 7a ed. Sèvres: BIPM, 1998. <http://www1.bipm.org/utils/fr/pdf/brochure-si.pdf> [Consulta: 18 desembre 2003].

Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF> [Consulta: 13 febrer 2014].

Taylor, Barry N. Guide for the use of the international system of units (SI) [en línia]. Washington: National Institute of Standards and Technology (NIST), 2008. <http://www.nist.gov/pml/pubs/sp811> [Consulta: 22 maig 2012].
Darrera actualització: 8-3-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Operadors aritmètics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1256> [consulta: 22 maig 2022].