Variables matemàtiques 

Les variables matemàtiques (que representen valors numèrics no especificats o que són la incògnita d’un problema) s’escriuen en cursiva.

Exemple correcte variables matemàtiques
         

Algunes d’aquestes variables estan molt fixades.
     
Exemple correcte x, y, z [coordenades cartesianes espacials]
a, b, c [costats d’un triangle]
n [nombre]


N’hi ha d’altres, però, que no ho estan tant. En aquests casos és especialment important que quedi ben clara l’equivalència corresponent, tal com passa amb les magnituds físiques.

Exemple correcte Si tenim una velocitat v1, aleshores podem aplicar la llei de Newton.
Darrera actualització: 13-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Variables matemàtiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1259> [consulta: 7 juliol 2022].