Vectors, matrius i tensors 

En matemàtiques, els vectors i les matrius s’han d’escriure només en negreta cursiva.

Exemple correcte F [força]
E [intensitat de camp elèctric]
r [vector coordenada]


El mòdul del vector corresponent s’escriu només en cursiva.

Exemple correcte r = |r|


Les magnituds tensorials es poden escriure en negreta cursiva de pal sec (sans serif).

Exemple correcte S
T
Bibliografia
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008, pàg. 108. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF> [Consulta: 13 febrer 2014].
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Vectors, matrius i tensors» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1261> [consulta: 22 maig 2022].