Noms propis 

Davant de noms propis que comencen amb vocal o hac, s’apostrofa l’article el o la i la preposició de seguint la norma general.

Exemple correcte l’Illa Diagonal, l’Otto Zutz, l’Agut d’Avinyó, l’Habitat

Exemple correcte Tenir nocions bàsiques d’R i d’SPSS [programari estadístic].


Quan l’article forma part del nom propi, i s’escriu per tant amb majúscula inicial, no es fa la contracció habitual i la preposició de s’apostrofa.

Exemple correcte d’Els Catarres, d’El Molino, d’Els Quatre Gats, d’El Temps


El mateix passa quan l’article forma part d’un nom propi estranger no catalanitzat, que s’escriu, per tant, amb majúscula inicial: no es fa la contracció habitual i la preposició de s’apostrofa.

Exemple correcte d’El Greco, d’El Roto, d’El Callao, d’El Salvador
Darrera actualització: 26-4-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms propis» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1284> [consulta: 20 gener 2022].