a finals de 

La locució a finals de indica el final d’un període i significa ‘cap a la fi d’un espai de temps’. Es pot fer servir tant en plural com en singualar.

Exemple correcte A finals d’any s’ha de fer inventari.

Exemple correcte A final d’any s’ha de fer inventari.


Les locucions següents expressen la mateixa idea: al final de, a la fi de, a fi de, a l’acabament de, a la darreria de, a les acaballes de, a darrers de.

Exemple correcte Al final del segle ixx

Exemple correcte A la fi de l’hivern

Exemple correcte A fi de mes

Exemple correcte A l’acabament de l’era glacial

Exemple correcte A la darreria de segle

Exemple correcte A les acaballes del 2000

Exemple correcte A darrers d’any
Darrera actualització: 20-7-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«a finals de» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1354> [consulta: 28 setembre 2020].