al més aviat possible 

Les locucions al més i al menys seguides d’un adverbi s’han d’escriure començades per la preposició a.

Exemple correcte Respon-me al més aviat possible.

Exemple incorrecte Respon-me el més aviat possible.


Exemple correcte Va lliurar-ho al més tard que va poder.

Exemple incorrecte Va lliurar-ho el més tard que va poder.


Exemple correcte Va fer-li la crítica al menys negativament possible.

Exemple incorrecte Va fer-li la crítica el menys negativament possible.


Cal recordar que aquestes mateixes locucions es poden expressar d’altres maneres:

Exemple correcte Respon-me tan aviat com puguis.


Exemple correcte Respon-me com més aviat millor.


En el cas de màxim, mínim, millor i pitjor també hi ha d’aparèixer la preposició a.

Exemple correcte Veniu al màxim de puntuals, si us plau.


Exemple correcte Els accessos s’han adaptat al mínim imprescindible.


Exemple correcte Sempre intenta fer les coses al millor que pot.


Exemple correcte La discussió, finalment, va acabar al pitjor possible.


Pel que fa a les construccions al més i al menys seguides d’adjectiu, només són correctes si l’adjectiu fa d’adverbi:

Exemple correcte Va llegir el llibre al més ràpid possible.


Exemple correcte Llança-ho al més alt possible.


No és correcte, per tant, si l’adjectiu continua fent funció d’adjectiu.

Exemple incorrecte Deixeu les instal·lacions al més netes possible.


En aquest cas les construccions correctes són les formades per com més… millor o  tan… com (seguit d’un verb com ara poder, ser possible, voler, etc.).

Exemple correcte Deixeu les instal·lacions com més netes millor.

Exemple correcte Deixeu les instal·lacions tan netes com sigui possible.
Bibliografia
Abril, J. Diccionari pràctic de qüestions gramaticals. Barcelona: Edicions 62, 1997, pàg. 35.

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. 6a ed. Barcelona: Teide, 1974 , § 89.
Darrera actualització: 1-2-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«al més aviat possible» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=970> [consulta: 4 agost 2021].