al més aviat possible 

 • Es recomana introduir amb la preposició a les locucions al més i al menys seguides d’un adverbi, tot i que la normativa també admet l’ús de l’article el.

  Exemple correcte Respon-me al més aviat possible.

  Exemple inadequat Respon-me el més aviat possible.


  Exemple correcte Va lliurar-ho al més tard que va poder.

  Exemple inadequat Va lliurar-ho el més tard que va poder.


  Exemple correcte Va fer-li la crítica al menys negativament possible.

  Exemple inadequat Va fer-li la crítica el menys negativament possible.


  Cal recordar que la majoria d’aquestes locucions es poden expressar d’altres maneres, d’ús més general.

  Exemple correcte Respon-me tan aviat com puguis.

  Exemple correcte Respon-me com més aviat millor.


  Cal evitar, però, les construccions com/quant abans millor.

  Exemple incorrecte Respon-me com abans millor.

  Exemple incorrecte Respon-me quant abans millor.


  Tampoc es pot fer servir la construcció com més/menys... possible, que és un encreuament de dues locucions.

  Exemple incorrecte Cal presentar la documentació com més aviat possible.

  Exemple correcte Cal presentar la documentació com més aviat millor.

  Exemple correcte Cal presentar la documentació al més aviat possible.


  En el cas de la locució com més/menys... millor, s’ha de tenir en compte que és incompatible amb el verb en passat.

  Exemple correcte Va lliurar-ho tan tard com va poder.

  Exemple incorrecte Va lliurar-ho com més tard va poder.


 • Les construccions al més i al menys també poden anar seguides d’un adjectiu en funció d’adverbi:

  Exemple correcte Va llegir el llibre al més ràpid possible.

  Exemple inadequat Va llegir el llibre el més ràpid possible.


  Exemple correcte Llança-ho al més alt possible.

  Exemple inadequat Llança-ho el més alt possible.


  En canvi, si l’adjectiu fa funció d’adjectiu la locució ha de començar amb l’article el.

  Exemple correcte Deixeu les instal·lacions el més netes possible.

  Exemple incorrecte Deixeu les instal·lacions al més netes possible.


  En aquest cas, també es pot optar per altres expressions d’ús més general.

  Exemple correcte Deixeu les instal·lacions com més netes millor.

  Exemple correcte Deixeu les instal·lacions tan netes com sigui possible.
Més informació
Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016 p. 591.

Martines, Josep. L’anomenat «Lo neutre». L’expressió de l’abstracció en català: una aproximació diacrònica. Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, p. 219-281.
Darrera actualització: 24-3-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«al més aviat possible» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=970> [consulta: 9 desembre 2022].