en el decurs de 

El mot decurs fa referència a l’acció de transcórrer (especialment el temps) i, per tant, implica durada.

Exemple correcte En el decurs de l’exposició s’han proposat una sèrie de reflexions.

Exemple correcte En el decurs del procés de Bolonya s’han establert les bases per a la mobilitat d’estudiants.


Per aquesta raó, l’expressió durant el decurs de és redundant i no s’ha de fer servir. Per expressar la mateixa idea hi ha, com a mínim, les opcions en el decurs de i durant. Aquesta última opció, durant, és preferible pel fet que és l’expressió més planera.

Exemple correcte És normal que durant el procés curatiu el pacient pateixi recaigudes.

Exemple correcte És normal que en el decurs del procés curatiu el pacient pateixi recaigudes.

Exemple incorrecte És normal que durant el decurs del procés curatiu el pacient pateixi recaigudes.


D’altra banda, segons el context, es poden trobar altres solucions possibles que s’adaptin millor al sentit de cada oració.

Exemple correcte No és gens habitual que els organitzadors lliurin còpies dels pòsters mentre dura l’esdeveniment.
Exemple incorrecte No és gens habitual que els organitzadors lliurin còpies dels pòsters durant el decurs de l’esdeveniment.
Exemple correcte Qualsevol llengua experimenta canvis al llarg de la seva evolució històrica.
Exemple incorrecte Qualsevol llengua experimenta canvis durant el decurs de la seva evolució històrica.
Exemple correcte Mentre feien la reunió, el telèfon va sonar dues vegades.
Exemple incorrecte Durant el decurs de la reunió, el telèfon va sonar dues vegades.
Exemple correcte L’any 2005 es va commemorar el centenari del naixement del poeta.
Exemple incorrecte Durant el decurs de l’any 2005 es va commemorar el centenari del naixement del poeta.
Bibliografia
Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. <http://dlc.iec.cat> [consulta: 28 agost 2009].

Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat> [Consulta: 28 agost 2009].
Darrera actualització: 14-10-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«en el decurs de» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1799> [consulta: 19 setembre 2020].