comptador des de 

En documentació administrativa, quan s’indica un termini en relació amb una expressió temporal, es poden fer servir les construccions a comptar de o comptador des de.

Exemple correcte La Comissió ho ha de resoldre en el termini de vint dies a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Exemple correcte Les sol·licituds s’han de presentar en el termini de quinze dies comptadors des de la data indicada.


No són recomanables altres expressions com ara a comptar des de o comptador a partir de.

Exemple correcte El pla de recerca nou s’ha de presentar en un termini màxim de sis mesos a comptar de la comunicació d’avaluació negativa.

Exemple inadequat El pla de recerca nou s’ha de presentar en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la comunicació d’avaluació negativa.

Exemple inadequat El pla de recerca nou s’ha de presentar en un termini màxim de sis mesos a comptar a partir de la comunicació d’avaluació negativa.


Exemple correcte En el termini màxim de cinc dies comptadors des de la comunicació de l’autorització, la directora fa públic el dipòsit de la tesi.

Exemple inadequat En el termini màxim de cinc dies comptadors a partir de la comunicació de l’autorització, la directora fa públic el dipòsit de la tesi.
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«comptador des de» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2802> [consulta: 19 setembre 2020].