Sigles 

Una sigla és un conjunt de lletres, normalment inicials, que s’utilitzen com a forma abreujada d’un conjunt de mots. Algunes sigles contenen una xifra o algun símbol.

Sigla
Desenvolupament
FMI
Fons Monetari Internacional
CAP
centre d’assistència primària
R+D
recerca i desenvolupament
ERx
exploració radiogràfica
TV3
Televisió de Catalunya
radar
radio detecting and ranging


Consideracions generals

 • Es recomana que la primera vegada que s’usa una sigla dins d’un text aparegui entre parèntesis i precedida de la forma desenvolupada corresponent, o que aparegui després de la sigla la forma desenvolupada entre parèntesis.

  Exemple correcte Els trastorns de comportament alimentari (TCA) són una malaltia greu. Els TCA es detecten sobretot entre els 12 i 20 anys.

  Exemple correcte Els TCA (trastorns de comportament alimentari) són una malaltia greu. Els TCA es detecten sobretot entre els 12 i 20 anys.


 • S’escriuen amb majúscula, excepte les sigles lexicalitzades, i sense cap punt ni espai en blanc després de cada lletra.

  Exemple correcte IDIBAPS
  Exemple inadequat Idibaps
  Exemple correcte EUA
  Exemple inadequat E.U.A.
  E U A
  Exemple correcte sida
  Exemple inadequat SIDA


 • S’escriuen sense accent gràfic, excepte les sigles lexicalitzades.

  Exemple correcte IPC [índex de preus al consum]

  Exemple correcte un cedé


 • Les sigles són invariables i només pluralitzen els elements del sintagma nominal que les determinen. No s’hi ha d’afegir cap s i, en general, no s’ha de fer la duplicació de lletres.

  Exemple correcte les ONG [organitzacions no governamentals]
  Exemple correcte el responsable d’RH [Recursos Humans]
  Exemple correcte les TIC [tecnologies de la informació i la comunicació]

  Exemple inadequat les ONGS
  Exemple inadequat el responsable d’RRHH
  Exemple inadequat les TICS

  Exemple incorrecte les ONG’s
  Exemple incorrecte el responsable d’RH’s
  Exemple incorrecte les TIC’s


 • Habitualment, s’escriuen en rodona encara que corresponguin a denominacions estrangeres o a títols d’obres.

  Exemple correcte DOGC [Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya]

  Exemple correcte MELE [Manual de estilo de la lengua española]


 • A l’hora d’apostrofar l’article (el o la) i la preposició de davant les sigles, cal tenir en compte si es pronuncien com una paraula:

  Exemple correcte el CRAI
  l’OTAN
  la ICEA
  d’INEFC

  o si es lletregen:

  Exemple correcte l’IPC
  el TSJC
  l’FM
  la UB


 • Les sigles lexicalitzades es comporten com a paraules de la llengua i aleshores s’escriuen amb minúscula, poden portar accent gràfic i pluralitzen com un substantiu qualsevol.

  Exemple correcte els làsers

  Exemple correcte les pimes

  Exemple correcte els cedés

Darrera actualització: 6-9-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Sigles» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2584> [consulta: 5 octubre 2022].