Símbols 

Un símbol és un signe gràfic, format per lletres, xifres o pictogrames, que representa internacionalment la forma abreujada d’una paraula, un concepte o un valor, generalment d’àmbits d’especialitat de la ciència o la tècnica.

Els símbols responen, majoritàriament, a convencions de caràcter internacional, adoptades per organismes estandarditzadors reconeguts.

Símbol
Desenvolupament
20 m3
vint metres cúbics
2000 km
dos mil quilòmetres
3 %
tres per cent
vent de NE
vent de nord-est


Consideracions generals

 • Els símbols s’escriuen sense punt, llevat que apareguin al final de la frase en què s’insereixen.

  Exemple correcte 20.30 h
  250 kcal


 • Els símbols no admeten cap marca de plural, encara que el mot que representen en tingui.

  Exemple correcte 50 g [50 grams]
  5 min [5 minuts]


 • Sempre s’ha de respectar, en l’ús de majúscules i minúscules, la forma que s’ha fixat internacionalment, independentment de la tipografia de la resta del text en què s’insereix el símbol.

  Exemple correcte El símbol de l’aigua és H2O.


 • Sovint, els símbols acompanyen xifres, que expressen quantitats. Segons el sistema internacional, en aquests casos, s’ha de deixar un espai de no-separació entre la xifra i el símbol.

  Exemple correcte 2 m3
  25 km2
  un 12 %


 • L’article singular (el, la) i la preposició de no s’apostrofen davant dels símbols.

  Exemple correcte El O i el Es són símbols d’elements químics.
  Exemple incorrecte L’O i l’Es són símbols d’elements químics.
  Exemple correcte La α-amilasa és un enzim secretat pel pàncrees.
  Exemple incorrecte L’α-amilasa és un enzim secretat pel pàncrees.
  Exemple correcte La notació sin−1 es pot fer servir en lloc de arcsin.
  Exemple incorrecte La notació sin−1 es pot fer servir en lloc d’arcsin.


 • Els codis, d’altra banda, són un altre tipus d’abreviació i s’usen sobretot per designar amb pocs caràcters comarques, aeroports, països, monedes, etc.

  Codi
  Desenvolupament
  BCN
  Aeroport del Prat (Barcelona)
  AU
  Alt Urgell
  AD
  Andorra
  SEK
  corona sueca


Per a més informació sobre els símbols, es pot consultar la informació ampliada.
Darrera actualització: 15-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Símbols» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2586> [consulta: 5 octubre 2022].