Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Presentació de la Revista DUODA

PRESENTACIÓ REVISTA DUODA, NÚM. 37, febrer 2010

Text en format PDF

SARA ALCINA ZAYAS

PRESENTACIÓ REVISTA DUODA, NÚM. 37, febrer 2010

“LA PASIÓN POR LA POLÍTICA: PENSAR LAS RELACIONES Y EL TRABAJO”

Universitat de Barcelona
Pujar ^