Aquí hi ha els textos d'aquesta secció

Texts de l'Era de la Perla

Presentació de la Revista DUODA

REVISTA DUODA 38: LA VERITAT DE LES DONES

Text en format PDF

AURA TAMPOA LIZARDO

REVISTA DUODA 38: LA VERITAT DE LES DONES

LA MIRADA DE LES AVIES

Universitat de Barcelona
Pujar ^