Nova pàgina web de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat

L’Oficina de Relacions Internacionals estrena nova pàgina web. Esperem que aquesta pàgina web sigui un instrument útil de promoció i d’informació de la mobilitat internacional per als tres col·lectius de la Facultat (PDI, PAS i estudiants).

Benvinguts!