PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL

A través dels programes de mobilitat internacional podràs realitzar una estada acadèmica a una universitat estrangera en el marc dels teus estudis universitaris. Clica sobre les imatges per a obtenir més informació de cada un dels programes!

Aquests programes tenen tres característiques fonamentals:

Període: El període és generalment d’1 o 2 semestres màxim consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

Matrícula: L’estudiant ha d’estar matriculat a la UB en l’ensenyament i el curs acadèmic de la convocatòria de l’intercanvi però estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat estrangera de destinació. Només eventualment se’l podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Aspectes acadèmics: es garanteix el reconeixement dels estudis realitzats a la universitat estrangera sempre que hagi estat acordat abans de l’estada i es realitzin tots els tràmits establerts per a fer-ho.

Si realitzes una estada acadèmica a l’estranger a través dels Programes de Mobilitat Internacional de la Universitat de Barcelona estaràs exempt del pagament de la matrícula a la universitat de destí i podràs reconèixer les assignatures i cursos que realitzis durant el teu intercanvi. Des de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB t’animem a participar en els programes de mobilitat internacional. Aquí trobaràs tota la informació necessària per realitzar amb èxit la teva sol·licitud.

Es pot optar per més d’un centre en la mateixa sol·licitud i presentar simultàniament vàries sol·licituds, sempre i quan siguin per a Programes de Mobilitat Internacional diferents. Els requisits, terminis i documentació a presentar varien d’un programa a un altre, així que cal llegir atentament la informació de la convocatòria de cada programa que trobaràs a continuació. La informació s’actualitza a la web tan bon punt s’obre cada nova convocatòria. La informació de la convocatòria passada et pot servir a mode d’orientació. Les convocatòries acostumen a obrir-se al novembre per a la majoria d’aquests programes, per estades de primer semestre, segon semestre i anuals durant el següent curs acadèmic. No obstant, les dates poden variar d’un curs acadèmic a un altre, per tant és imprescindible que consultis la informació específica de cada convocatòria. Si et passes per l’oficina a mitjans d’octubre et podrem orientar sobre les dates previstes de la següent convocatòria. Tan bon punt s’obren les convocatòries, l’Oficina de Relacions Internacionals actualitza tota la informació a la pàgina web i realitza una sessió informativa de les convocatòries obertes i tota la informació relativa a aquestes.

Erasmus+ Estudis

Programa Erasmus+ Estudis: Mobilitats a universitats d’Europa i països associats, amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té firmat un conveni d’intercanvi d’estudiants. Actualment la Facultat té més de 180 convenis Erasmus+. Molts d’aquests convenis són amb reconegudes universitats de gran prestigi i que ocupen posicions molt destacades als principals rànquings internacionals. Els convenis establerts també cobreixen moltes de les principals universitats europees i les destinacions més importants d’Europa.

Mobilitats amb finançament de la Unió Europea. Possiblitat de sol·licitar també altres econòmics, tot i que no estan garantits. Acostuma a haver-hi una única convocatòria, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre al novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat.

Global Faculty

Programa Global Faculty – Facultat d’Economia i Empresa: Mobilitats a universitats d’arreu del món amb les quals la Facultat d’Economia i Empresa té firmat un conveni d’intercanvi d’estudiants. Actualment la Facultat té convenis d’intercanvi d’estudiants amb universitats de: Argentina, Austràlia, Canadà, Corea del Sud, Estats Units, Indonesia, Japó, Malàsia, Suïssa, Taiwan, Vietnam, Xile i Xina. Molts d’aquests convenis són amb reconegudes universitats de gran prestigi i que ocupen posicions molt destacades als principals rànquings internacionals.

Possiblitat de sol·licitar diferents ajuts econòmics, tot i que no estan garantits. Acostuma a haver-hi una única convocatòria, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre al novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat.

Global UB

Programa Global UB: Mobilitats a universitats d’arreu del món amb les quals la Universitat de Barcelona té firmat un conveni d’intercanvi d’estudiants. Actualment la UB té convenis d’intercanvi d’estudiants amb universitats de: Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Colòmbia, Corea del Sud, la India, Japó, Mèxic, Perú, Rússia, Xile i la Xina. Molts d’aquests convenis són amb reconegudes universitats de gran prestigi i que ocupen posicions molt destacades als principals rànquings internacionals.

Possiblitat de sol·licitar diferents ajuts econòmics, tot i que no estan garantits. Acostuma a haver-hi una única convocatòria, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre al novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat.

Erasmus+ KA107

Programa Erasmus+ KA107: Mobilitats a universitats fora de la Unió Europea i països associats amb les quals la Universitat de Barcelona té establert un projecte de col·laboració en el marc del Programa Erasmus+. Aquesta iniciativa va néixer amb l’objectiu d’exportar el model d’èxit del programa Erasmus a universitats d’arreu del món, amb mobilitats que gaudeixen de finançament de la Unió Europea.

Mobilitats amb finançament de la Unió Europea. Possiblitat de sol·licitar també altres ajuts econòmics, tot i que no estan garantits. Acostuma a haver-hi una convocatòria, per a mobilitats de primer semestre, segon semestre i anuals, que s’obre al novembre del curs acadèmic anterior al qual es vol fer la mobilitat. Tot i que no estan garantides, també es poden obrir altres convocatòries extraordinàries al llarg del curs.

Erasmus+ Pràctiques

Programa Erasmus+ pràctiques: Mobilitats de pràctiques a Europa i països associats, amb finançament de la Unió Europea. No hi ha places com en els programes de mobilitat internacional d’estudis. L’empresa o institució on duu a terme les pràctiques l’ha de trobar el propi estudiant.

Acostuma a haver-hi 3 convocatòries al llarg del curs acadèmic.

Sol·licitud Individual

Modalitat de sol·licitud individual: Mobilitats a universitats d’arreu del món amb les quals ni la facultat ni la universitat té establert un conveni de mobilitat d’estudiants. La modalitat de sol·licitud individual no forma part dels programes de mobilitat internacional de la UB, és per això que no comparteix totes les característiques d’aquests programes. La diferència més destacada és que realitzar un intercanvi sota aquesta modalitat no eximeix de pagar les taxes a la universitat estrangera, per tant, cal pagar la matrícula tant a la UB com a la universitat de destinació.