ECUADOR

CAT

Dinàmiques socioculturals del centre històric de Santa Ana de Cuenca des de l’enfocament de la sostenibilitat.

ES

Dinámicas socio-culturales del centro histórico de Santa Ana de Cuenca desde el enfoque de la sostenibilidad.

EN

The sociocultural dynamics of the historical centre of Santa Ana de Cuenca from the perspective of sustainability.

CAT

La importància que s’ha donat al paradigma de la sostenibilitat en els estudis patrimonials a nivell mundial planteja la necessitat de desenvolupar metodologies per a la seva implementació en la gestió del patrimoni. En aquest context, la recerca proposa l’anàlisi del bé Patrimoni Mundial Centre Històric de Santa Ana de los Ríos de Cuenca i la seva relació amb les diferents dimensions de la sostenibilitat, especialment les seves dinàmiques socioculturals. El projecte proposa, sobre la base d’una metodologia mixta, entendre les percepcions, problemes i necessitats dels actors socials i culturals en relació al patrimoni i contrastar aquestes troballes amb els estudis dels instruments de gestió vigents i la informació estadística generada. L’objectiu és desenvolupar un estat de la qüestió per establir les possibilitats d’implementació d’un model de gestió sostenible en el bé Patrimoni Mundial. Aquest projecte és realitzat per la Bárbara Molina com part de la seva tesi doctoral.

ES

La importancia que se ha dado al paradigma de la sostenibilidad en los estudios patrimoniales a nivel mundial plantea la necesidad de desarrollar metodologías para su implementación en la gestión del patrimonio. En este contexto, la investigación propone el análisis del sitio Patrimonio Mundial Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, y su relación con las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, especialmente sus dinámicas socioculturales. El proyecto propone, en base a una metodología mixta, entender las percepciones, problemas y necesidades de los actores sociales y culturales en relación al patrimonio y contrastar estos hallazgos con el estudios de los instrumentos de gestión vigentes y la información estadística generada. El objetivo es desarrollar un estado de la cuestión para establecer las posibilidades de implementación de un modelo de gestión sostenible en el sitio Patrimonio Mundial.Este proyecto lo está realizando Bárbara Molina  como parte de su tesis doctoral

EN

The importance given to the paradigm of sustainability of heritage studies on a worldwide basis suggests there is a need to develop methodologies for introducing it into heritage management. In this context, the research proposes the analysis of the Santa Ana de los Ríos de Cuenca Historical Quarter World Heritage Site and its relationship with the different aspects of sustainability, especially its sociocultural dynamics, as they are, according to the literature, complex and therefore less studied methodologically. Based on a mixed methodology, the project proposes the understanding of the perceptions, problems and needs of the social and cultural actors in relation to heritage and to compare these finds with the studies of the current management instruments and the statistical information generated. The objective is to develop an overview of the current situation to establish the possibilities of implementing a sustainable management model at the World Heritage Site. This research is being carried out by Bárbara Molina as part of her PhD thesis.

Publicacions 

Logo Methaodos revista de Ciencias Sociales

Foros híbridos, participación y gestión sostenible del Patrimonio Mundial. El caso de Santa Ana de Cuenca.

Molina, B. 2019

Pensamiento americano

La percepción ciudadana sobre la sostenibilidad del patrimonio mundial. El caso del centro  histórico de Santa Ana de Cuenca.

Molina, B. 2019

Revista Espiga

La gestión participativa y sostenible del patrimonio mundial a través de los foros híbridos. El caso del centro histórico de Santa Ana de Cuenca. 

Molina, B. 2018

Revista Humanidades: Revista de la Escuela de Estudios Generales

La incorporación de la cultura y el patrimonio en el desarrollo sostenible: desafíos y posibilidades.

Molina, Neira B. 2018

La gestión patrimonial de Santa Ana de Cuenca: análisis para la implementación del paradigma sostenible.

Molina, B. 2016

Universidad de Costa Rica

La incorporación de la cultura y el patrimonio en el desarrollo sostenible: desafíos y posibilidades. 

Molina, B. 2018

Humanidades [Universidad de Costa Rica], 8(1), 51-82.

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad