ACTIVITATS

CAT

Les activitats del GAPP inclouen converses, activitats d’impacte social i organització o participació en conferències.

ES

Las actividades del GAPP incluyen conversas, actividades de impacto social y organización o participación en conferencias.

EN

GAPP activities include talks (converses), social impact activities and the organisation of or participation in conferences.

Converses

Converses

CAT

Cada semestre organitzem dues o tres converses. En aquest espai anunciarem la següent.

ES

Cada semestre organizamos dos o tres converses. En este espacio anunciaremos la siguiente.

EN

Each term we organise two to three converses. We will announce our next conversa here.

Impacte Social​

CAT

Una de les prioritats del GAPP és generar accions inclusives de transferència de coneixement amb la societat

ES

Una de las prioridades de GAPP es generar acciones inclusivas de transferencia de conocimiento con la sociedad.

EN

Generating inclusive knowledge dissemination actions aimed at society is one of GAPP’s priorities.

Congressos

CAT

Les i els integrants participem en trobades internacionals i nacionals creant noves sinergies.

ES

Las y los integrantes participamos en encuentros internacionales y nacionales creando nuevas sinergias.

EN

We participate in national and international meetings, generating new synergies.

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad