MÈXIC

CAT

Participació social en els bens arqueològics Patrimoni Mundial a Mèxic.

ES

Participación social en los sitios Patrimonio Mundial en México.

EN

Social participation in the archaeological World Heritage sites in Mexico.

CAT

Aquesta investigació té com a objectiu identificar les qüestions clau per a l’aplicació de les directrius de la UNESCO relacionades amb la participació social en la gestió del patrimoni mundial. Se centra en els llocs arqueològics a Mèxic amb un àmbit d’aplicació general a Amèrica Llatina. Tres casos s’estan analitzant en què la investigació de camp té com a objectiu observar i documentar com les comunitats locals han participat en els processos de presa de decisions. Aquest estudi intenta avaluar l’impacte de la inclusió dels llocs arqueològics a la llista del patrimoni mundial en les condicions de vida dels habitants locals. Aquesta investigació, dirigida per Amilcar Vargas com part de la seva tesi doctoral, està finançant pel Consell Nacional de Ciència i Tecnologia de Mèxic.

ES

Esta investigación tiene como objetivo identificar las cuestiones clave para la aplicación de las directrices de la UNESCO relacionadas con la participación social en la gestión del patrimonio mundial. Se centra en los sitios arqueológicos en México con un ámbito de aplicación general en América Latina. Tres casos se están analizando en el que la investigación de campo tiene como objetivo observar y documentar cómo las comunidades locales han participado en los procesos de toma de decisiones. Este estudio intenta evaluar el impacto de la inclusión de los sitios arqueológicos en la lista del patrimonio mundial en las condiciones de vida de los habitantes locales. Esta investigación, dirigida por Amilcar Vargas como parte de su tesis doctoral, está financiando por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.

EN

This research aims to identify the key issues for the application of UNESCO guidelines related to social participation in World Heritage management. It focuses on archaeological sites in Mexico with a general scope in Latin America. Three cases are being analyzed in which field research aims to observe and document how local communities have been taking part in the decision-making processes. This research endeavors to evaluate the impact of the inclusion of the archaeological sites in the World Heritage List in the living conditions of local inhabitants. This research, led by Amilcar Vargas as part of his PhD thesis, is funding by the National Science and Technology Council of Mexico.

Pre-Hispanic City and National Park of Palenque
Pre-Hispanic City and National Park of Palenque
Pre-Hispanic City and National Park of Palenque
Pre-Hispanic City and National Park of Palenque

Publicacions 

Universidad Complutense de Madrid

Impacto de la inscripción de ciudad maya de Palenque en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Vargas Velásquez, A. 2015

 A. Castillo (Ed.), People and Communities. Second International Conference on best practices in World Heritage / Personas y comunidades. Segundo Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial (pp. 537-559. Online: www.congresopatrimoniomundialmenorca.cime.es. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

International Journal of Heritage Studies

The Tourism and Local Development in World Heritage Context. The Case of the Mayan Site of Palenque, Mexico.

Vargas Velásquez, A. 2018

International Journal of Heritage Studies, 24(9), 984-997.

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad