GAPP

Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni

Universitat de Barcelona

CAT

El Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni, format per un grup d’investigadores i investigadors de la Universitat de Barcelona, neix l’any 2014. Aquesta iniciativa sorgeix del comú interès per tractar temes relacionats amb l’arqueologia social, l’arqueologia pública o l’etnografia arqueològica. 

El GAPP està compost per un equip internacional d’profesionals que s’aproximen al tema de l’arqueologia pública i el patrimoni comunitari a través de diferents enfocaments: turisme cultural, patrimoni mundial, participació ciutadana, immigració o la conservació de béns culturals, desenvolupant activitats relacionades amb l’estudi del patrimoni des d’un punt de vista social atenent a les problemàtiques de la societat actual. 

Les prioritats de l’equip són assentar noves metodologies i realitzar accions participatives amb la finalitat de visibilizar i donar veu a la societat a nivell acadèmic i institucional: un nexe d’enllaç entre la comunitat i els òrgans de gestió del patrimoni. 

ES

El Grup d’Arqueologia Pública i Patrimoni, formado por un grupo de investigadoras e investigadores de la Universitat de Barcelona, nace en el año 2014. Esta iniciativa surge del común interés por tratar temas relacionados con la arqueología social, la arqueología pública o la etnografía arqueológica. 

El GAPP está compuesto por un equipo internacional de profesionales que se aproximan al tema de la arqueología pública y el patrimonio comunitario a través de distintos enfoques: turismo cultural, patrimonio mundial, participación ciudadana, inmigración o la conservación de bienes culturales, desarrollando actividades relacionadas con el estudio del patrimonio desde un punto de vista social atendiendo a las problemáticas de la sociedad actual. 

Las prioridades del equipo son asentar nuevas metodologías y realizar acciones participativas con el fin de visibilizar y dar voz a la sociedad a nivel académico e institucional: un nexo de enlace entre la comunidad y los órganos de gestión del patrimonio. 

EN

The GAPP (Group of Public Archaeology and Heritage) is made up of researchers from the University of Barcelona. The initiative arose in 2014 out of our interest in addressing issues related to social archaeology, public archaeology and archaeological ethnography.

GAPP is made up of an international team of researchers who look at public archaeology and community heritage from different perspectives: cultural tourism, world heritage, citizen participation, immigration and the conservation of cultural goods. The group undertakes projects related to heritage from a social perspective, addressing the problems of today’s society.

The team’s priorities are to develop new methodologies in social heritage and to undertake participative projects that give voice to society and serve as a bridge between society, academia and the institutions dealing with the management of archaeological heritage.

Qui som…

Converses i altres activitats…

Publicacions…

Novetats…

Darrer llibre coordinat per GAPP

21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural / 21 Ensayos sobre el Patrimonio Cultural / 21 Essays about Cultural Heritage.

CAT

Aquest compendi recull, a través de vint textos crítics i un foto-assajo a manera d’epíleg, algunes de les veus que hem sentit durant les «converses patrimonials» que venim organitzant.

ES

Este compendio recoge algunas de las voces que hemos oído en las «conversaciones patrimoniales» que venimos organizando a través de veinte textos críticos, y un foto-ensayo a modo de epílogo.

EN

This compendium brings together some of the voices heard at the «heritage conversations» organised through twenty critique papers and one photo-essay.

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad