Xile

CAT

La gestió del patrimoni indígena als museus de Xile. El cas del Museu Històric Nacional (1990-2020).

ES

La gestión del patrimonio indígena en los museos de Chile. El caso del Museo Histórico Nacional (1990-2020).

EN

The management of indigenous heritage in Chilean museums. The case of the National Historical Museum (1990-2020).

CAT

La inclusió de la diversitat cultural a les identitats nacionals ha sigut un dels projectes que ha caracteritzat les polítiques culturals de diversos estats en el marc del multiculturalisme. Els museus, com a institucions estatals que representen la identitat, han tingut la important missió d’incorporar als seus relats i exposicions a grups culturals que abans havien sigut exclosos d’aquests espais. En els últims anys, els pobles indígenes començaren a tenir major visibilitat en aquestes institucions i les seves demandes per administrar els seus patrimonis han repercutit de forma rellevant en les pràctiques de gestió que elles desenvolupen. La investigació realitzada en el marc del seu màster per Camila Opazo-Sepúlveda  per objectiu analitzar les transformacions que els museus de Xile han dut a terme en els últims trenta anys per a incorporar als pobles indígenes al relat identitari nacional, centrant la seva atenció particularment en el Museu Històric Nacional i en les activitats col·laboratives que aquesta institució ha desenvolupat amb el poble maputxe en els últims anys. A través del seu treball es busca contribuir al debat de la participació indígena en la gestió patrimonial en els museus, apuntant des d’una mirada critica a la seva descolonització.

Continguts Relacionats

Conversatorio: El MHN entre la globalización y el multiculturalismo
https://www.youtube.com/watch?v=xMDhwxps17o

ES

La inclusión de la diversidad cultural a las identidades nacionales ha sido uno de los proyectos que ha caracterizado a las políticas culturales de diversos estados en el marco del multiculturalismo. Los museos, como instituciones estatales que representan la identidad, han tenido la importante misión de incorporar a sus relatos y exposiciones a grupos culturales que antes habían sido excluidos de estos espacios. En los últimos años, los pueblos indígenas comenzaron a tener mayor visibilidad en estas instituciones y sus demandas por administrar sus patrimonios ha repercutido de manera importante en las prácticas de gestión que ellas desarrollan. La investigación realizada en el marco de su master por Camila Opazo-Sepúlveda tiene por objetivo analizar las transformaciones que los museos de Chile han desarrollado en los últimos treinta años para incorporar a los pueblos indígenas al relato identitario nacional, centrando su atención particularmente en el Museo Histórico Nacional y en las actividades colaborativas que dicha institución ha desarrollado con el pueblo mapuche en los últimos años. A través de su trabajo se busca contribuir al debate de la participación indígena en la gestión patrimonial en los museos, apuntando desde una mirada crítica a su descolonización.

Contenidos Relacionados

Conversatorio: El MHN entre la globalización y el multiculturalismo
https://www.youtube.com/watch?v=xMDhwxps17o

EN

The inclusion of cultural diversity in national identities has been one of the projects that has characterized the cultural policies of various states in the multicultural scenario. Museums, as state institutions that represent identity, have had the important mission of incorporating cultural groups that had previously been excluded from these spaces into their stories and exhibitions. In recent years, indigenous people began to have greater visibility in these institutions, and their demands to manage their heritage have had a significant impact on their management practices. Camila Opazo-Sepulveda’s master research aims to analyze the transformations that Chilean museums have developed over the past thirty years to incorporate indigenous peoples into the national identity narrative, focusing particularly on the National Historical Museum and the collaborative activities that this institution has developed with the Mapuche people in recent years. Through her work, she seeks to make a contribution to the debate on indigenous participation in heritage management in museums  from a critical view to their decolonization.

Related Contents

Conversatorio: El MHN entre la globalización y el multiculturalismo
https://www.youtube.com/watch?v=xMDhwxps17o

Museo Histórico Nacional
Museo Histórico Nacional detalle

Publicacions 

Universitat de Barcelona

La gestión del patrimonio indígena en los museos de Chile. El caso del museo histórico nacional (1990-2020) /h3>

Opazo-Sepúlveda, C. 2020 [Trabaj Final de Master] 

21 Assajos al voltant del Patrimoni Cultural

21 Assajos al Voltant del Patrimoni Cultural / 21 ensayos sobre el Patrimonio Cultural.

Pastor Pérez, A., Picas, M. y Ruiz, A. (eds.) 2020 

With these Articles:

  • Opazo-Sepúlveda, C. 2020. Construcción de narrativas identitarias en el desierto de Atacama. Experiencias y reflexiones de una arqueóloga feminista decolonial: 81-84.
  • Pastor Pérez, A., Picas, M. y Ruiz Martínez, A. 2020. Introducción: 8-15.
Universitat de Barcelona

Social participation in the conservation of the Archaeological Heritage of the Atacama Desert (Chile): A mass dissemination co-creation experience in the Santiago Metro.

Opazo, C. 2019

Aquesta web utilitza galetes. Pots veure aquí la política galetes.    Més Informació
Privacidad