Remarques

Traducció de sigles

Les sigles que corresponen a noms propis d’organismes, d’entitats, de partits polítics, d’empreses, etc. que s’han traduït, normalment no es tradueixen. És recomanable, doncs, mantenir aquestes sigles en la llengua originària. El que es pot traduir és la denominació.

Exemple adequatIRA [Irish Republican Army = Exèrcit Republicà Irlandès]

Exemple adequatRENFE [Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles = Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols]


Hi ha, però, algunes sigles que han estat creades d’acord amb la traducció del nom que representen. En aquest cas cal utilitzar la versió catalana de les sigles d’altres llengües.

Exemple adequatPNB [Partit Nacionalista Basc]

Exemple adequatEUA [Estats Units d’Amèrica]

Exemple no admissibleUSA [United States of America]

Exemple adequatOAP [Organització per a l’Alliberament de Palestina]

Exemple adequatOTAN [Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord]

Exemple no admissibleNATO [North Atlantic Treaty Organization]


Pel que fa a les sigles d’organismes, d’institucions internacionals, etc. no catalanitzades o que vacil·len, és aconsellable seguir, entre d’altres, el Diccionari d’abreviacions (Mestres i Guillén, 1992), sempre que sigui possible. En els altres casos cal recollir-les un cop s’hagin normalitzat.

Si les sigles pertanyen a un alfabet no llatí s’adapten per transcripció de la forma original.

Exemple adequatKGB [Komitet Gosudárstvennoe Bezopásnosti] [Comitè de Seguretat de l’Estat]Gènere de les sigles d’origen estranger

El gènere i el nombre de les sigles d’origen estranger es correspon, generalment, amb el gènere i el nombre del primer mot del nom català sense abreujar.

Exemple adequatla CIA [l’Agència Central d’Intel·ligència]

Exemple adequatla FAO [l’Organització per a l’Alimentació i l’Agricultura]

Exemple adequatel KGB [el Comitè de Seguretat de l’Estat]

Exemple adequatl’URL [el localitzador uniforme de recursos]Pèrdua de l’article

De vegades algunes sigles, en contextos formals, perden l’article.

Exemple adequatFECSA ja ha anunciat les noves tarifes per a l’any vinent.

Exemple adequatRenfe ha posat uns autocars al servei dels usuaris.


Desenvolupament de les sigles

Seguint el criteri general de les abreviacions, no s’ha de fer un ús abusiu de les sigles. Avui en dia, però, és imprescindible en molts casos l’ús de sigles per l’estalvi de temps i espai que comporten. Per assegurar que aquestes sigles seran entenedores per als lectors del text, cal que la primera vegada que s’hi usen apareguin entre parèntesis i precedides de la forma desenvolupada corresponent o que aparegui la forma desenvolupada després de la sigla entre parèntesis. Aquesta darrera recomanació no es té en compte quan les sigles són molt conegudes (UB, Renfe o BOE, per exemple).

Exemple adequatL’Institut Català de la Salut (ICS) ja ha presentat l’informe anual.

Exemple adequatels trastorns de comportament alimentari (TCA)

Exemple adequatels TCA (trastorns de comportament alimentaris)

Exemple adequatl’IVA


Acrònims

Un cas especial són els acrònims, que es formen amb la unió d’una o més lletres o síl·labes, inicials, centrals o finals, de les paraules d’un sintagma. Segueixen, en general, les mateixes regles que s’han exposat i poden lexicalitzar-se, però només s’escriuen amb majúscula inicial si són noms propis. Aquests darrers —llevat de Benelux i algun altre— es poden escriure íntegrament amb majúscules o sols amb la inicial majúscula.

Exemple adequatradar [radio detecting and ranging]
Exemple adequatels radars, la radarastronomia

Exemple adequatbit [binary digit]
Exemple adequatvuit bits


Exemple adequatel Benelux [België, Nederland, Luxembourg]

Exemple adequatl’Incasol [Institut Català del Sòl]

Exemple adequatel Banesto [Banco Español de Crédito]

Exemple adequatRENFE / Renfe [Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles]


Sigles lexicalitzades

Les sigles lexicalitzades funcionen com a termes i, per tant, s’escriuen amb minúscula, tenen forma de plural, es poden accentuar si cal i poden formar derivats.

Exemple adequatlàser

Exemple adequatlàsers

Exemple adequatles pimes
Darrera actualització: 24-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Remarques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1240> [consulta: 21 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina