Aspectes tipogràfics

Habitualment, les sigles s’escriuen en rodona, no pas en cursiva, encara que corresponguin a denominacions estrangeres o a títols d’obres.

Exemple adequatun DVD [digital video disc]

Exemple adequatla GEC [Gran enciclopèdia catalana]


En el cas dels usos metalingüístics de les sigles, també s’han d’escriure en cursiva.
Darrera actualització: 14-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Aspectes tipogràfics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1239> [consulta: 21 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina