Funcions matemàtiques

 1. Els símbols de les funcions matemàtiques generals s’escriuen en cursiva.

  Exemple adequatf(x)
  F(x, y)


  Quan el símbol és una lletra grega, aquesta s’escriu en rodona.

  Exemple adequatβ(m, n) [funció beta]


  Si no es pot representar la lletra grega, s’escriu la lletra corresponent amb l’alfabet llatí, però aleshores s’utilitza la cursiva.

  Exemple adequatB(m, n) [funció beta]


  Convé observar que els parèntesis d’aquestes funcions s’escriuen en rodona.

 2. Els símbols de les funcions matemàtiques especials s’escriuen en rodona i minúscules.
                             
  • Funcions trigonomètriques:

   Exemple adequatsin x [sinus de x]
   cos x [cosinus de x]
   tg x [tangent de x]


   En el cas de les funcions trigonomètriques, en molts casos cada llengua té el seu símbol.

   Exemple adequattan [de l’anglès tangent]
   sen [del castellà seno]


  • Funcions logarítmiques:
                  
   Exemple adequatln x, loge x [logaritme neperià de x]
   loga x [logaritme en base a de x]
   lg x, log x, log10 x [logaritme decimal de x]
   lb x, log2 x [logaritme en base 2 de x]
   antilog x [antilogaritme de x]
   colog x [cologaritme de x]

               
  Convé observar que les variables matemàtiques (x, y, m, n, etc.) s’escriuen en cursiva.
Més informació
Enciclopèdia Catalana; Universitat Politècnica de Catalunya. Diccionari de matemàtiques i estadística. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2002.
Darrera actualització: 16-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Funcions matemàtiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1254> [consulta: 24 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina