Altres operadors

Hi ha altres operadors matemàtics, que també s’escriuen en rodona, i entre els quals es recullen, a tall d’exemple, els següents:

denominació
símbol
codi hexadecimal
aproximadament igual a
≈
asimptòticament igual a
≃
correspon a
≙
diferent de
≠
idèntic a
≡
igual a
=
igual, per definició, a
≝
infinit
∞
major o igual que
≥
major que
>
menor o igual que
≤
menor que
<
menys
&#x2212;
menys o més
&#x2213;
més
+
més o menys
±
&#x00B1;
molt major que
&#x226B;
molt menor que
&#x226A;
proporcional a
∝, ∼
&#x221D;, &#x223C;
tendeix a
&#x2192;
Més informació
Enciclopèdia Catalana; Universitat Politècnica de Catalunya. Diccionari de matemàtiques i estadística. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2002, pàg. 401-407.

Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008, pàg. 109. <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF> [Consulta: 13 febrer 2014].
Darrera actualització: 16-10-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Altres operadors» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1257> [consulta: 24 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina