Operadors lògics

Els operadors lògics són símbols no alfabètics que s’escriuen en rodona. Les variables s’escriuen en cursiva.

Descripció
Símbol
A està contingut en B
AB
unió de A i B
AB
intersecció de A i B
AB
p i q (signe de conjunció)
pq
p o q, o ambdós (signe de disjunció)
pq
x pertany a A
xA
x no pertany a A
xA
el conjunt A conté x
Ax
diferència de A i B
A \ B


Com en el cas dels operadors aritmètics, cal deixar un espai entre els diferents operands.
Més informació
Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. Magnituds, unitats i símbols en química física [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2008, p. 111.<http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000040.PDF#page=111> [Consulta: 13 febrer 2014].
Darrera actualització: 19-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Operadors lògics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1258> [consulta: 24 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina