Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens

En les referències en singular a una persona indeterminada, és preferible fer servir mots invariables (que tenen la mateixa forma per al masculí que per al femení, sempre que no hi hagi article o que, en el cas del català, es pugui apostrofar, com ara estudiant, agent, auxiliar, etc.) i epicens (que tenen un gènere gramatical inherent i arbitrari i que designen indiferentment homes i dones, com ara persona, víctima, etc.) com a recurs inclusiu en comptes del masculí singular.

Exemple adequatEs busca responsable de formació per coordinar els cursos del segon quadrimestre.

Exemple inadequatEs busca coordinador de formació per als cursos del segon quadrimestre.


Exemple adequatles habilitats cognitives de l’infant

Exemple inadequatles habilitats cognitives del nen


Exemple adequatel paper de l’ésser humà en el canvi climàtic

Exemple inadequatel paper de l’home en el canvi climàtic
Darrera actualització: 6-11-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Mots sense flexió de gènere: invariables i epicens» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2524> [consulta: 24 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina