Mots i expressions despersonalitzats

Els mots i les expressions despersonalitzats són un recurs inclusiu que es recomana en comptes del masculí singular amb valor genèric. Per exemple, en lloc de designar la persona, es pot fer referència a la funció o l’acció, l’organisme o la unitat; o bé recórrer a canvis de redacció o a l’ús de determinats adjectius per despersonalitzar les expressions.
Darrera actualització: 14-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Mots i expressions despersonalitzats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=2526> [consulta: 28 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina