Salutació i comiat

En general, els missatges, especialment els més formals, s’inicien amb una salutació i acaben amb un comiat. Quan s’enceten fils de discussió, per immediatesa, economia lingüística i necessitat de síntesi, aquestes fórmules s’obvien, i les respostes se solen inserir intercalades en el cos del missatge al qual es dona contestació.

Els tipus de salutació i de comiat depenen, com en qualsevol altre tipus de comunicació, del grau de formalitat del missatge i de la relació entre els interlocutors.

Fórmules de salutació
(de més a menys formals)
Fórmules de comiat
(de més a menys formals)
Distingit senyor,
Senyor,
Benvolgut senyor,
Us saludo amb respecte.
Atentament,
Ben atentament,
Benvolgut professor,
Benvolguda companya,
Benvolgut amic,
Cordialment,
Ben cordialment,
Rep una salutació cordial.


Cal tenir en compte que les formes de salutació i de comiat estan correlacionades, és a dir, corresponen al mateix grau de formalitat, i per tant no sempre són intercanviables.

Exemple adequatBenvolgudes companyes,
Ben cordialment,

Exemple inadequatHola, Teresa!
Aprofito l’avinentesa per saludar-te atentament.


En cas de salutacions adreçades a un sol destinatari indeterminat o a més d’un destinatari indeterminat, es recomana l’ús de la forma doble sencera, en lloc del masculí com a genèric.

Exemple adequatSenyor,
Senyora,

Exemple adequatBenvolgudes investigadores,
Benvolguts investigadors,

Exemple adequatEstimats companys,
Estimades companyes,

Exemple inadequatBenvolgut/uda professor/a,

Exemple inadequatBenvolgut estudiant,


Atès que la comunicació per correu és asíncrona i no es pot saber amb exactitud el moment en què el destinatari llegirà el missatge, són poc recomanables les fórmules de salutació marcades temporalment.

Exemple adequatBenvolguda Maria,
Hola, Joan,

Exemple inadequatBon dia, Maria,
Bona tarda, Joan,


Des del punt de vista de la puntuació, malgrat que pugui semblar sobrer, és necessari separar el nom propi de persona, sempre que funcioni com a vocatiu, de la fórmula de salutació. Si el nom va acompanyat d’un adjectiu, la coma s’omet.

Exemple adequatHola, Anna,

Exemple no admissibleHola Anna,


Exemple adequatBenvolguda Anna,

Exemple no admissibleBenvolguda, Anna,


Les fórmules de comiat que constitueixen una frase, amb verb explícit o sobreentès, acaben amb un punt; altrament, s’hi posa una coma.

Exemple adequatUs saludo atentament.
Cordialment,
Darrera actualització: 25-4-2023
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Salutació i comiat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3050> [consulta: 20 juny 2024].
Pujar al principi de la pàgina