Bases

Paraules de la Física
Edició de 2018

Es convoca la cinquena edició del concurs Paraules de la Física.

Consisteix a redactar un text en català de màxim 1.905 caràcters amb espais que tingui com a referència una fórmula, a partir de la qual haureu de crear una història que la tingui de fons, com a pretext o fil conductor.

La història pot ser de ficció o no ficció i el gènere és totalment obert i lliure.

vinyeta Premis
— Val regal per bescanviar a la llibreria Laie per un import de 120 € (primer premi), 60 € (segon premi) i 60 € (tercer premi) als tres treballs guanyadors.

— Publicació dels relats al blog Paraules de la física (llevat que l’autor o autora faci constar explícitament el contrari).

vinyeta Jurat
El jurat —que està constituït pel degà de la Facultat de Física, pels membres de la Comissió de Dinamització Lingüística i pel convidat que apadrina les Paraules de la Física d’aquesta edició—, valorarà la qualitat lingüística del text i l’originalitat.

El jurat pot excloure del concurs qualsevol obra participant si considera que el contingut és ofensiu o inadequat.

vinyeta Obres
Els textos han de ser originals de l’autor o autora i no han d’haver estat premiats ni publicats anteriorment. Cada text ha d’anar acompanyat d’un títol i ha d’anar signat amb pseudònim. L’extensió no ha de superar els 1905 caràcters amb espais (us podeu ajudar del comptador de paraules del Word). La fórmula que l’inspira s’ha d’adjuntar en format JPEG/JPG.

Només s’admet un treball per participant.

vinyeta Terminis
Des del 26 de març fins al 22 d’abril de 2018. Es prorroga fins al 16 de maig.

vinyeta Destinataris
Qualsevol persona de la UB (alumnat, professorat, investigadors, membres del PAS, etc.) vinculada a l’àmbit de la física o amb interès per aquesta disciplina.

vinyeta Veredicte i lliurament de premis
El jurat farà públic el veredicte en l’acte que s’organitzarà a la Facultat de Física pels volts de Sant Jordi. En el lliurament de premis els guanyadors poden llegir, explicar o comentar breument el seu treball.

Oportunament s’anunciaran el dia, l’hora i el lloc, i el convidat d’aquesta edició del concurs.

vinyeta Presentació
Els textos no poden superar els 1.905 caràcters amb espais. Descarregueu-vos la fitxa i inseriu-hi el relat. Assegureu-vos que hi heu posat el títol i el pseudònim.

La fórmula s’ha de presentar a part com a imatge (.jpg, de 752 × 440 aprox.). Podeu compondre lliurament la imatge, sempre que la fórmula sigui comprensible. El fitxer s’ha d’adjuntar al correu electrònic juntament amb el text.

Identificació:  al nom de l’arxiu (PDLF-2018.docx) que conté el text s’hi ha de fer constar el pseudònim de l’autor o autora. Exemple: PDLF-2018_Scot_Sacalma.docx. Feu el mateix amb la imatge, però amb extensió .jpg: PDLF-2018_Scot_Sacalma.jpg.

Tramesa: els dos fitxers s’han de presentar mitjançant un correu electrònic a l’adreça xdfisica@ub.edu. Sempre se’n confirmarà la recepció, sense la qual la tramesa no es considera vàlida.

El contingut del correu ha d’incloure:

1. Dades personals del participant:

  • Nom i cognoms
  • Col·lectiu (alumnat, PDI, PAS)
  • Facultat
  • Correu electrònic i telèfon

2. Dos fitxers adjunts: el microrelat en la fitxa que us haureu descarregat (.docx) i la fotografia (.jpg) que conté la fórmula.

Els textos dels participants es recullen al blog Paraules de la física amb llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) i es poden exposar a les pantalles i vestíbuls de la Facultat de Física i a les xarxes socials. Així mateix, l’organització pot utilitzar-los per difondre el concurs en aquesta o en futures edicions i també per confeccionar posteriorment algun material gràfic o recull d’obres participants.

Pel sol fet de participar en el concurs els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les obres enviades, i alhora accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física i Serveis Lingüístics
Amb el suport de: Facultat de Física i Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física | Serveis Lingüístics
Planta 1 (edifici vell) Facultat de Física | 934 035 899 | xdfisica@ub.edu |
www.ub.edu/paraules-fisica

Imatge de portada: Play By Your Rules, CC BY-NC Thomas Hawk