Bases

Paraules de la Física
Edició de 2019

Es convoca la sisena edició del concurs Paraules de la Física.

Amb motiu de la celebració de l’any Brossa, l’edició 2019 del concurs Paraules de la Física vol connectar l’obra del poeta Joan Brossa amb la disciplina de la física. 

Consisteix a buscar un poema objecte de Joan Brossa i a inspirar-s’hi per escriure’n un  sobre qualsevol concepte relacionat amb la física. Ha de ser en català i no pot superar els 1905 caràcters amb espais. 

Per trobar els poemes objecte de Brossa podeu consultar les pàgines següents: 

vinyeta Premis
— Val regal per bescanviar a la llibreria Laie per un import de 150 € (primer premi), 100 € (segon premi) i 100 € (tercer premi) als tres treballs guanyadors.

— Publicació dels textos al blog Paraules de la física (llevat que l’autor o autora faci constar explícitament el contrari).

vinyeta Jurat
El jurat —que està constituït pel degà de la Facultat de Física, pels membres de la Comissió de Dinamització Lingüística i pel convidat que apadrina les Paraules de la Física d’aquesta edició—, en valorarà la qualitat lingüística, l’originalitat i la vinculació del contingut amb la física.

El jurat pot excloure del concurs qualsevol obra participant si considera que el contingut és ofensiu o inadequat.

vinyeta Obres
Els textos han de ser originals de l’autor o autora i no han d’haver estat premiats ni publicats anteriorment. Cada text ha d’anar acompanyat d’un títol i ha d’anar signat amb pseudònim. L’extensió no ha de superar els 1905 caràcters amb espais.

vinyeta Terminis
Fins a l’11 de desembre de 2019.

vinyeta Destinataris
Qualsevol persona de la UB (alumnat, professorat, investigadors, membres del PAS, Alumni, etc.) vinculada a l’àmbit de la física o amb interès per aquesta disciplina.

vinyeta Veredicte i lliurament de premis
El jurat farà públic el veredicte en l’acte que s’organitzarà a la Facultat de Física al mes de desembre. En el lliurament de premis els guanyadors poden llegir, explicar o comentar breument el seu treball.

Oportunament s’anunciaran el dia, l’hora i el lloc, i el format de l’acte d’aquesta edició del concurs.

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals 

 1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
 2. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la gestió del concurs Paraules de la Física
 3. La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és el compliment d’una missió en interès públic, sobre la base del que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
 4. Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.
 5. La destinatària de les dades és la mateixa universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. Els vostres textos, juntament amb el vostre pseudònim, es podran publicar als blogs de la UB denominats Paraules de la física i Enxarxats, als comptes de Twitter de la Facultat de Física de la UB i de LlenguaUB així com al lloc web de la Facultat de Física de la UB. En cas que resulteu premiats, en lloc del vostre pseudònim publicarem el vostre text associat al vostre nom i cognoms. 
 6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.
 7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).
 8. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

vinyeta Presentació
Els textos no poden superar els 1905 caràcters amb espais. Descarregueu-vos la fitxa i inseriu-hi el poema. Assegureu-vos que hi heu posat el títol i el pseudònim.

Identificació:  al nom de l’arxiu (PDLF-2019.docx) que conté el text s’hi ha de fer constar el pseudònim de l’autor o autora. Exemple: PDLF-2019_Scot_Sacalma.docx.

Tramesa: el fitxer s’ha de presentar mitjançant un correu electrònic a l’adreça xdfisica@ub.edu. Sempre se’n confirmarà la recepció, sense la qual la tramesa no es considera vàlida.

El contingut del correu ha d’incloure:

1. Dades personals del participant:

 • Nom i cognoms
 • Col·lectiu (alumnat, PDI, PAS)
 • Facultat
 • Adreça de correu electrònic
 • Número de telèfon

2. Un fitxer adjunt: el poema en la fitxa que us haureu descarregat (.docx).

Els textos dels participants es recullen al blog Paraules de la física amb llicència Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) i es poden exposar a les pantalles i vestíbuls de la Facultat de Física i a les xarxes socials. Així mateix, l’organització pot utilitzar-los per difondre el concurs en aquesta o en futures edicions i també per confeccionar posteriorment algun material gràfic o recull d’obres participants.

Pel sol fet de participar en el concurs els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les obres enviades, i alhora accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les. L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos a les bases.

vinyeta Organització
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física i Serveis Lingüístics
Amb el suport de: Facultat de Física i Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

vinyeta Més informació
Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física | Serveis Lingüístics
Planta 1 (edifici vell) Facultat de Física | 934 035 899 | xdfisica@ub.edu |
www.ub.edu/paraules-fisica

 

Imatge de portada: Play By Your Rules, CC BY-NC Thomas Hawk