dependent

13208831845_af71eb4584_zLa persona que ens atén en un comerç és el dependent… Aquest mot el trobem sovint en altres contextos del llenguatge especialitzat: la resistència pot ser dependent de la llum i una equació del temps. Per saber quan hem d’escriure dependent o depenent, podem fer la prova de la independència.

Ex.: transmissió bidireccional dependent, variable dependent, forces dependents de la velocitat, resistència dependent de la tensió (VDR, de l’anglès voltage dependent resistor), antena independent de la freqüència.

Imatge de portada: Market, CC BY-NC-ND Jon Dickson