entropia

És un concepte clau d’un principi fonamental de la física (el segon principi de la termodinàmica). És encara al centre d’interès de temàtiques de recerca com la física dels sistemes fora de l’equilibri i la computació quàntica. I, alhora, ha traspassat l’àmbit purament científic, per designar col·loquialment la manca d’organització i el grau de desordre d’un sistema qualsevol.