informe

informeInformes científics, tècnics, de laboratori, etc. A la universitat, la redacció d’un informe és una pràctica acadèmica ben habitual. Com s’organitzen i es presenten les dades, quina estructura té, com es redacten les conclusions?

Imatge de portada: Keyboard, CC BY-NC Andrew Dai